Župan sklical izredno sejo

Objavljeno: 6. 4. 2020 ob 7:48 - Avtor: Damijan Bogataj

Danes ob 10. uri se bo v Idriji pričela prva izredna seja občinskega sveta v tem mandatu. Župan predlaga prerazporeditev sredstev stalne proračunske rezerve.

tomaz-vencelj---22-11-019.jpg

Prva izredna seja bo potekala od danes od 10. ure do 12. ure v sredo, 8. aprila. Gre za korespondenčno sejo, ki jo lahko občina izpelje v primerih, ko običajno zasedanje v Mestni hiši ni izvedljivo. Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer bi morali zagotoviti vsaj 2-metrsko razdaljo med udeleženci seje, kar pa v dvorani Mestne hiše ni izvedljivo. Selitev zasedanja v katero od večjih dvoran, pa se vodstvu občine ni zdela smiselna.
Občinski svetniki bodo preko e-pošte odločali o predlogu župana Tomaža Venclja o prerazporeditvi proračunske rezerve. Za obdobje prvih štirih mesecev ima občina rezerviranih 43.000 evrov proračunske rezerve. Če bodo občinski svetniki soglašali s predlogom župana, bodo vsa ta sredstva porabljena za »financiranje izdatkov za spopadanje z epidemijo koronavirusa COVID-19.«. V prvih štirih mesecih tega leta proračun ni beležil nobenih izdatkov iz te postavke.
Kot je znano, je Slovenija 12. marca 2020 ob 18. uri na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. 49. člen Zakona o javnih financah pravi, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, med drugim tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni. 9. člen Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 pravi, da o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000 evrov za posamezni namen odloča župan. Nad zneskom, določenim v odloku o proračunu občine, odloča občinski svet.
Tajništvo občine bo o izidu glasovanja javnost obvestila takoj po ugotovljenem glasovalnem izidu.