Zavod za turizem najel kredit

Objavljeno: 23. 10. 2020 ob 18:02 | Spletno uredništvo

Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Na osnovi tega določila veljavnega proračuna za tekoče koledarsko leto se je vodstvo Javnega zavoda za turizem obrnilo na svet občine s prošnjo za izdajo soglasja k najemu kredita.

navednice-modre_edited.png

Ta kredit nujno potrebujemo. Če ga ne dobimo, zavod ne more izpeljati projektov, v katerih sodeluje.

VALERIJA BOŽIČ

direktorica Zavoda za turizem Idrija

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala direktorica Valerija Božič, bi zavod pri banki najel kredit v višini 86.000 evrov in ga v roku enega leta vrnil. S tem denarjem bodo pokrivali stroške in investicije, ki so ali bodo nastali v osmih projektih, katerih partner ali vodilni partner so in sicer projekt Ministrstva za gospodarstvo in razvoj, namenjen vodilnim destinacijam, v katerem sodelujeta tudi Mestni muzej Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija – digitizacija in digitalizacija kamšti in rotacijske peči; šest LASovih projektov – Naokoli, Krovna destinacijska znamka, E-kolovratenje, I-dendi, Kulturna dediščina kot poslovna priložnost in Dediščina vojnega obdobja ter projekt Slovenske turistične organizacije – Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v letu 2020.

Soočeni z dejstvom, da bodo denar dobili povrnjen večinoma šele prihodnje leto, stroške in investicije, ki izhajajo iz projektov, ki se že izvajajo, pa morajo pokrivati sproti, potrebujejo premostitveni kredit. »Ta kredit nujno potrebujemo. Če ga ne dobimo, zavod ne more izpeljati projektov, v katerih sodeluje,« je jasno povedala na zasedanju občinskega sveta direktorica Valerija Božič in s tem prepričala svetnike. Za izdajo soglasja in poroštva jih je glasovalo 17.

Direktorica zavoda Valerija Božič je s svojimi dobro utemeljenimi argumenti na zasedanju prepričala svetnike. Za izdajo soglasja in poroštva jih je glasovalo 17.