Zaradi radona umre več kot sto ljudi letno

Objavljeno: petek, 12. 3. 2021 ob 9:49 | Spletno uredništvo

Uprava za varstvo pred sevanji se je letos že četrto leto zapored lotila izvajanja meritev prisotnosti radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na območjih z več radona, ter v šolah in vrtcih po Sloveniji. Meritve letos izvaja Zavod za varstvo pri delu, v zasebnih hišah in stanovanjih pa švedsko podjetje Radonova.

Meritev radona se izvede s pasivnim detektorjem, ki ga tisti, pri katerem se izvajajo meritve, dobi po pošti in ga za 60 do 90 dni pusti na primernem mestu v svojem domu v skladu s priloženimi navodili. Rezultate odčitajo v akreditiranem laboratoriju, izvajalec meritev pa ob tem vsako leto pripravi poročilo, v katerem predstavi rezultate in ugotovitve.Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora. Večinoma je glavni vir naravnega sevanja v bivalnem in delovnem okolju ter v povprečju prispeva več kot polovico efektivne doze, ki jo prejmemo od vseh naravnih virov ionizirajočih sevanj. V prostore prodira predvsem iz zemeljskih tal skozi razne odprtine kot so jaški, odtoki, špranje ali razpoke.

radon-20-2-2020-5.png
Vrtec v Črnem Vrhu

V Črnem Vrhu so leta 2014 zgradili nov vrtec poleg osnovne šole. Pod tlaki je položena zaščitna radonska folija. V vrtcu je vgrajen sistem za prezračevanje, ki deluje neprekinjeno. V igralnici 1 so prvič merili radon takoj po odprtju vrtca in meritev je pokazala, da je v prostoru 1.294 Bq/m3. Razlog za tako visoko koncentracijo radona je bil ugasnjen ventilator. V letu 2015 so ponovili meritev koncentracije radona z detektorji sledi. Povprečna koncentracija radona v igralnici v obdobju od 11. 4. do 11. 5. 2015 je bila 776 Bq/m3.

V igralnici so ponovili meritve še z merilnimi instrumenti. Povprečna koncentracija radona v času meritve med 20. 3. 2018 in 26. 3. 2108 je bila 145 Bq/m3. Povprečna koncentracija radona med poukom med 7. in 13. uro pa je bila 118 Bq/m3.

Istočasno so določali tudi časovni potek koncentracije radona v igralnici 3 in v pedagoški sobi. Povprečna koncentracija radona v igralnici 3 je bila 89 Bq/m3, v pedagoški sobi pa 485 Bq/m3.

 

Šola v Zavratcu

Preveč radona imajo v učilnicah na podružnični šoli v Zavratcu. Tam so prvič zasledili radon v učilnici z detektorji sledi že v letu 2013, ko so izmerili vrednost 518 Bq/m3. V letu 2018 so ponovili meritev in v obdobju od 15. 2. do 3. 4. 2018 izmerili povprečno koncentracija radona Bq/m3, v obdobju od 11. 5. do 2. 7. 2018 pa kar 804 Bq/m3.

Vir: Center za fizikalne meritve Oznaka poročila: LMSAR-238/2018-PJ

Laboratorij za meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov

Meritve izvajajo predvsem v tistih občinah, ki so na območjih z več radona, med te pa spada tudi občina Idrija. Država bo tako letos financirala 480 meritev v bivalnih prostorih, ki so v kleti, pritličju ali prvem nadstropju, saj tam pričakujejo povišane koncentracije radona. Za merjenje radona običajno izberejo bivalni prostor, v katerem se ljudje zadržujejo največ časa. Rezultat meritve je povprečna koncentracija radona v danem obdobju, iz katere izračunajo, kolikšno dozo sevanja človek prejme med bivanjem v objektu.

Referenčna raven koncentracije, pod katero ukrepi za zmanjševanje radona načeloma niso potrebni, je 300 bekerelov na kubični meter

Med drugim radon povzroči približno desetino vseh primerov pljučnih rakov, zato mednarodna stroka v zadnjem času vse več pozornosti namenja ukrepom za zmanjšanje izpostavljenosti radonu. Referenčna raven koncentracije, pod katero ukrepi za njegovo zmanjševanje načeloma niso potrebni, je 300 bekerelov na kubični meter.

Vse novogradnje, v katerih so bivalni ali delovni prostori, morajo biti načrtovane in izvedene tako, da v njih koncentracije radona ne presegajo omenjene referenčne ravni, zato je pristojna uprava v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije izdelala smernice za gradnjo radonsko varnih novih stavb.

Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) ocenjuje, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. V Sloveniji letno za pljučnim rakom zboli več kot 1.300 ljudi, umre pa jih skoraj 1.200. To pomeni, da zaradi radona v Sloveniji umre več kot sto ljudi letno.

Zainteresirani posamezniki za meritve radona se lahko prijavijo na pristojni upravi ali preko spletne povezave na www.radon-resitve.si/radon2021. Število meritev je omejeno.