Zaprte vse dvorane v idrijski občini

Objavljeno: 19. 10. 2020 ob 13:02 - posodobljeno: 19. 10. 2020 ob 13:42 | Damijan Bogataj

Župan Občine Idrija Tomaž Vencelj in poveljnik občinskega štaba za Civilno zaščito Boštjan Brelih sta podpisala nekaj uredb, ki so stopile v veljavo v ponedeljek, 19. oktobra. Zaprte so vse športne in kulturne dvorane ter določena nova pravila za opravljanje pogrebnih svečanosti.

sportni center.jpg

S temi odredbami se je občina odzvala na dejstvo, da je bilo na njenem območju v zadnjih 14 dnevih kar 34 potrjenih okužb s koronavirusom, kar pomeni 283 primerov na 100.000 prebivalcev.

S ponedeljkom, 19. oktobra, so tako začeli veljati Odredba o zaprtju športnih in kulturnih objektov v lasti Občine Idrija (št. 846-0001/2020-18) in Ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom pri pogrebih (št. 846-0001/2020-19).

Z odredbo so do nadaljnjega zaprte sledeče dvorane: Modra dvorana, Športnorekreacijski center, Balinišče Likarca, Nogometni stadion Idrija in Rudniška dvorana Idrija. Isto velja tudi za kulturno dvorano v Spodnji Idriji ter telovadnici v Črnem Vrhu in Spodnji Idriji. V teh objektih so do nadaljnjega prepovedane vse aktivnost razen organizirane športne vadbe za ekipe in posameznike, ki v članskih kategorijah tekmujejo v okviru tekmovanj panožnih nacionalnih mrež. Posebej je določeno, da je v navedenih objektih prepovedano organizirati kakršnakoli športna tekmovanja.

navednice-modre_edited.png
tomaz-vencelj-19-10-2020-maska.jpg

Vsi se zavedamo, da ukrepi posegajo v naše vsakdanje življenje, vendar smo prepričani, da bomo z njihovim upoštevanjem uspeli omejiti širjenje koronavirusa in bodo tako le kratkotrajne narave.

TOMAŽ VENCELJ

župan Občine Idrija

dvorana-spodnja-idrija.jpg

S posebno uredbo sta župan in poveljnik Civilne zaščite določila tudi nova pravila pri izvajanju pogrebnih obredov. Po novem je lahko pokojnik na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, v mrliški vežici eno uro pred pogrebno svečanostjo. Če vreme to dopušča, uporabo mrliške vežice odsvetujejo. Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, je pokojnik pred domačo hišo, ob grobu ali v cerkvi eno uro pred pogrebno svečanostjo. Slovo od pokojnika v času epidemije poteka brez običajnega kropljenja, ki ga opravi le duhovnik ob pogrebni svečanosti. Izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov, pogrebne svečanosti pa se lahko udeleži le do deset zdravih ljudi, ki morajo nositi zaščitno masko in si pri vhodu razkužiti roke ter ohranjati medosebno razdaljo dveh metrov.

V uredbi se odsvetuje tudi izvajanje poslovitve pred upepelitvijo, krste s pokojnikom, ki je umrl za covid-19 ali je bil okužen s tem virusom, pa se ne odpira.

»Vsi se zavedamo, da ukrepi posegajo v naše vsakdanje življenje, vendar smo prepričani, da bomo z njihovim upoštevanjem uspeli omejiti širjenje koronavirusa in bodo tako le kratkotrajne narave,« je po objavi ukrepov povedal župan Tomaž Vencelj.