Poslovili so se...

Alojz Mikuž  iz Predgriž, star 60 let

Dušan Primožič iz Cerknega, star 57 let

Iztok Vojska iz Otaleža, star 61 let

Julija Peternel iz Idrije, stara 18 let

Ana Likar iz Cerknega, stara 94 let

Igor Skok iz Idrije, star 79 let

Andrej Pirc iz  Spodnje Idrije, star 95 let

Marija Štucin iz Orehka, stara 95 let

Aleksander Lapanja iz Raven pri Cerknem, star 91 let

Danica Čerin iz Cerknega, stara 63 let

Marko Hladnik iz Lom, star 65 let

Ana Pišlar iz Idrije, stara 85 let

Avgust Vukanič iz Idrije, star 72 let

Miroslav Kenda iz Idrije, star 73 let

Igor Razpet iz Travnika, star 58 let

Viljem Frelih iz Idrije, star 71 let

Doroteja Gruden iz Spodnje Idrije, stara 84 let

Bruno Golob iz Idrije, star 60 let

Sonja Leskovec iz Predgriž, stara 63 let

Marko Bončina iz Idrije, star 73 let

Marija Makuc iz Šebrelj, stara 96 let 

Pavla Didič iz Idrije, stara 93 let

Janko Čopič iz Idrije, star 62 let

Branko Grum iz Cerknega, star 73 let

Florijan Velikonja iz Idrije, star 85 let

Lidija Kutin iz Idrije, stara 88 let

Rajko Pirc iz Idrije, star 77 let

Kristina Šemrl iz Črnega Vrha, stara 99 let

Ivanka Kobal iz Cerknega, stara 91 let

Franc Klavžar iz Zakojce, star 77 let

Pavla Rudolf iz Črnega Vrha, stara 98 let

Ivan Lapajne iz Idrije, star 60 let

Viktor Gostiša iz Idrije, star 79 let

Julij Hvala iz Idrije, star 84 let

Stanislav Rejc iz Planine pri Cerknem, star 79 let

Marija Plesničar iz Vojskega, stara 88 let

Anton Trček iz Idrije, star 62 let

Ivana Vehar iz Idrije, stara 92 let

Florjan Rejc, po domače Preskarjev Cveto iz Dolov, star 87 let

Stanislav Pivk iz Idrije, star 64 let

Pavla Štravs iz Lazca, stara 86 let

Rozalija Pirc iz Zadloga, stara 88 let

Julija Sedej iz  Cerknega, stara 91 let

Ludovik Ileršič iz Idrije, star 90 let

Karolina Rovtar iz Idrije, stara 87 let

Pavel Logar iz Idrije, star 86 let

Jožefa Pivk iz Godoviča, stara 89 let

Valerija Likar iz Idrije, stara 96 let

Jožefa Starc iz Idrije, stara 88 let

Albin Podobnik iz Idrije, star 90 let

Bojan Obid iz Cerknega, star 66 let

Zdravko Lapanja iz Cerknega, star 72 let

Marijan Petrovčič iz Spodnje Idrije, star 81 let

Matilda Kovačič iz Cerknega, stara 97 let

Otmar Gvido Doljak iz Cerknega, star 90 let

Ivana Štucin iz Idrije, stara 88 let

Gizela Kogej iz Vojskega, stara 92 let

Martin Magajne iz Idrije, star 82 let

Anica Brus iz Gorenjih Novakov, stara 88 let

Irena Žejn iz Spodnje Idrije, stara 81 let

Lučo Zaletel iz Idrije, star 84 let

Berta Eržen iz Otaleža, stara 90 let

Fata Zelić iz Spodnje Idrije, stara 61 let

Ivana Purgar iz Poč, stara 90 let

 Vincenc Mohorič iz Idrije, star 84 let

Štefan Tušar iz Jesenice pri Cerknem, star 51 let

Ivana Lipušček iz Polic, stara 88 let

Miroslav Hvala iz Cerknega, star 87 let

Jurij Filipič iz Otaleža, star 56 let

Alojzija Ogrič iz Idrije, stara 97 let

Adolf Križič iz Čekovnika, star 92 let

Pavla Čuk iz Predgriž, stara 86 let

Marijan Carl iz Idrije, star 92 let

Ivana Žgavec iz Godoviča, stara 91 let

Marija Likar iz Spodnje Idrije, stara 84 let

Marija Čuk iz Črnega Vrha nad Idrijo, stara 81 let

Ivana Žonta iz Idrije, stara 98 let

Karel Stojan Pellis iz Idrije, star 76 let

Lovrencij Bonča iz Idrijskega Loga, star 87 let

Matija Felc iz Dolenje Vasi pri Cerknici, star 63 let

Sergej Lovrin iz Ilirske Bistrice, star 86 let

Marija Cvek iz Idrije, star 79 let

Antonija Lukan iz Idrije, stara 94 let

Marko Čelik iz Cerknega, star 83 let

Antonija Čopič iz Idrije, stara 88 let

Ivan Peternel iz Mokraške vasi, star 85 let

Jožef Intihar iz Spodnje Idrije, star 86 let

Ladislav Podgornik iz Idrije, star 83 let

Valentina Jazbar Sardoč iz  Idrije, stara 93 let

Marija Nagode iz Godoviča stara 89 let

Viktorija Rijavec iz Idrije, stara 88 let

Sašo Kenda iz Idrije, star 50 let

Beti Rupnik iz Idrije, stara 54 let

Vincenc Peternelj, po domače Čarjev Vinko iz Dolenjih Novakov, star 73 let

Boris Andrej Rupnik iz Idrije, star 84 let

Valentina Brus iz Idrije, stara 81 let

Zofija Novak iz Gorenje Trebuše, stara 71 let

Jožefa Gnezda iz Čekovnika, stara 90 let

Srečko Lapanja iz Cerknega, star 73 let

Cvetka Serjun iz Spodnje Idrije, stara 72 let

Ivan Jeram iz Cerknega, star 70 let

Janko Purgar iz Cerknega, star 79 let

Marijan Povšnar iz Idrije, star 86 let

Marija Mrak iz Čekovnika, stara 91 let

Saška Petrič iz Srednje Kanomlje, stara 52 let

Franc Klemenčič iz Cerknega, star 84 let

Janez Kokalj iz Vrsnika, star 73 let

Ivan Cah iz Idrije, star 74 let

Valerija Tušar iz Spodnje Kanomlje, stara 96 let

Marija Rijavec iz Idrije, stara 84 let

Bernarda Mlakar iz Poč pri Cerknem, stara 91 let

Karlina Šuligoj iz Spodnje Idrije, stara 78 let

Julija Bončina iz Idrije, star 87 let

Jožef Rupnik iz Jeličnega Vrha, star 92 let

Zlatka Lapajne iz Vojkove ulice v Idriji, stara 74 let

Danica Novak iz Rožne Ulice v Idriji, stara 72 let

Florijan Česnik iz Razpotja, star 82 let

Rada Klavžar iz Zakojce, stara 74 let

Peter Makuc, po domače Blažičkov Peter iz Reke, star 92 let

Andrej Ozebek iz Šebrelj, star 67 let.

Marija Carl iz Spodnje Idrije, stara 97 let

Julijana Černalogar iz Idrije, stara 90 let

Miran Gnezda iz Idrije, star 51 let

Bernard Peternelj iz Masor, star 83 let

Ivana Mikuš iz Gor nad Idrijo, stara 80 let

Vida Polak iz Šebrelj, stara 86 let

Ivica Kenda iz Rudarske ulice v Idriji, stara 70 let

Petra Razpet, Cesta OF, Cerkno, stara 41 let

Pavla Sedej iz Arkove ulice v Idriji, stara 93 let

Gregor Primožič iz Dolenjih Novakov, star 43 let

Ivana Mivšek iz Zavratca, stara  82 let

Silvij Peter Klemenčič iz Idrije, star 81 let

Franc Balant iz Idrije, star 86 let

Erika Laharnar iz Šentviške Gore, stara 64 let

Dorica Bevk iz Idrije, stara 74 let

Veronika Močnik iz Šebrelj, stara 83 let 

Ivana Bevk iz Mokraške vasi, stara 85 let

Elda Krpan iz Idrije, stara 91 let

Darko Jurij Mihelj iz Idrije, star 77 let

Albin Božič iz Idrije, star 83 let

Ivan Kokošar iz Kovačevega Rovta, star 61 let

Lidija Terčelj, rojena Ostrožnik iz Spodnje Idrije, stara 94 let

Jožef Mlinar iz Idrije, star 84 let

Marko Tušar iz Šebrelj, star 50 let

Vlasta Simonič iz Pluženj pri Cerknem, stara 62 let

Jožef Kosmač iz Idrije, star 97 let

Rajko Magajne iz Cerknega, star 61 let

Jolanda Vales iz Idrije, stara 63 let

Janja Lahajnar iz Dolenjih Novakov, stara 20 let

Zmaga Gnezda iz Idrije, stara 79 let

Ivana Fortuna iz Govejka, star 85 let

Viljem Zajc iz Idrije, star 93 let

Marija Bizjak iz Gorenje Kanomlje, stara 88 let

Anton Bevk iz Idrije, star 58 let

Jožica Šuligoj iz Idrije, stara 53 let

Marko Močnik iz Cerknega, star 75 let

Ana Makuc iz Idrije, stara 88 let

Natalija Čufer iz Cerknega, stara 93 let

Gabrijela Oblak iz Jagršč, stara 81 let

Bojan Petrič iz Idrijskih Krnic, star 67 let

Štefanija Bončina iz Idrije, stara 85 let

Lidija Likar iz Srednje Kanomlje, stara 64 let

Jožefa Vižintin iz Idrije, stara 91 let

Stanislav Mikuž iz Zadloga, star 56 let

Bojana Bajc Štravs iz Rovt

Jožef Rajko Govekar iz Godoviča, star 82 let

Matilda Klemenčič iz Šebrelj, stara 84 let

Štefanija Svetličič iz Idrije, stara 90 let

Vladimir Černilogar iz Šebrelj, star 92 let

Erika Povalej iz Godoviča, stara 80 let

Veronika Pišljar iz Godoviča, stara 83 let

Stanislav Šuligoj iz Spodnje Idrije, star 67 let

Emilija Rupnik iz Spodnje Idrije, stara 82 let

Dimitrij Kramberger iz Trebenč, star 59 let

Marta Žejn iz Zadloga, stara 85 let

Ivana Hadalin iz Trebenč, stara 84 let

Zofija Tratnik iz Idrije, stara 97 let

Vid Bajt iz Pluženj, star 74 let

Erik Kržišnik iz Kovačevega Rovta, star 61 let

Vera Velikajne iz Idrije, stara 75 let

Albina Jerman iz Idrije, stara 86 let

Franc Rutar iz Cerknega, star 80 let

Bazilij Uršič iz Spodnje Idrije, star 97 let

Frančiška Rejc iz Dolenjih Novakov, stara 85 let

Jožica Rudolf, Lome pri Črnem Vrhu nad Idrijo, stara 73 let

Anton Primožič iz Cerknega, star 85 let

Jožica Mesec iz Idrije, stara 95 let

Marijana Novak z Ledinskega Razpotja, stara 91 let

Milan Rajhar iz Spodnje Idrije, star 76 let

Jelka Jezeršek iz Polic, stara 57 let

Janko Sedej iz Zakriža, star 75 let

Vanja Zajc iz Cerknega, stara 61 let

Katarina Kofol iz Cerknega, stara 92 let

Albert Stepančič iz Gor nad Idrijo, star 83 let

Branko Lapanja iz Šebrelj, star 65 let

Stanislav Jug iz Orehka, star 90 let

Zoran Bratuš iz Gorenje Kanomlje, star 72 let

Emilja Plesničar iz Vojskega, stara 81 let

Silvija Černič iz Cerknega, stara 83 let

Vida Rejc iz Pečnika, stara 85 let

Ivana Čadež iz Cerknega, stara 85 let

Irena Carli iz Idrije, stara 65 let

Miran Černalogar iz Čekovnika, star 63 let

Stanislava Rant iz Cerknega, stara 93 let

Marija Brus iz Idrije, stara 94 let

Marija Jeram z Bukovega, stara 81 let

Zvonimir Vidmar iz Idrije, star 74 let

Irma Poljanec iz Idrije, stara 73 let

Justina Peternel iz Spodnje Idrije, stara 93 let

Antonija Čibej iz Spodnje Kanomlje, stara 91 let

Gabrijel Skvarča iz Črnega Vrha, star 83 let

Kristina Bončina iz Idrije, stara 83 let

Dominik Svetličič z Mrzlega Vrha, star 70 let

Andrej Rejc iz Labinj pri Cerknem, star 89 let

Edi Sedej iz Spodnje Kanomlje, star 76 let

Pavla Bevk iz Cerknega, stara 91 let

Marijan Menard iz Idrije, star 80 let

Marija Polak iz Šebrelj, stara 96 let

Ivan Winkler iz Ljubljane

Ivana Podobnik z Mrzlega Vrha, stara 83 let

Darja Močnik iz Jesenice pri Cerknem, stara 66 let

Darica Moravec iz Idrije, stara 69 let

Marija Vončina iz Spodnje Idrije, stara 96 let

Ivan Vehar iz Godoviča, star 87 lets

Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Close Popup
Nastavitve zasebnosti shranjene!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, le to lahko shranjuje ali pridobi podatke v vašem brskalniku, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj nadzirate svoje osebne nastavitve za piškotke.

Ti piškotki so potrebni za delovanje spletnega mesta in jih ni moč onemogočiti.

Tehnični piškotki
Za pravilno delovanje spletne strani uporabljamo naslednje tehnične piškotke
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Onemogoči vse storitve
Shrani
Omogoči vse storitve