Za toploto bo poskrbljeno

Objavljeno: 13. 7. 2020 ob 13:39 | Damijan Bogataj

V petek, 10. julija, je idrijski župan Tomaž Vencelj v Mestni hiši z direktorjema družbe Interenergo Blažem Šterkom in Martinom Dolzerjem slovesno podpisal koncesijsko pogodbo za daljinsko ogrevanje v Idriji. 

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si Občina Idrija od podpisa koncesijske pogodbe s podjetjem Interenergo obeta zanesljivo in uporabnikom prijazno dobavo toplotne energije ter vzpostavitev energetske učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja z vključevanjem obnovljivih virov energije ter izkoriščanje možnosti za širitve sistema v prihodnje.

Podjetje Interenergo iz Ljubljane je od leta 2009 del avstrijske skupine Kelag, ki se uvršča med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov energije v Srednji Evropi. Ukvarja se s proizvodnjo električne energije, zagotavljanjem distribucije elektrike na Avstrijskem Koroškem, njihovo avstrijsko hčerinsko podjetje pa upravlja z okoli 200 sistemi daljinskega ogrevanja po vsej Avstriji.

Podjetje Interenergo iz Ljubljane je od leta 2009 del avstrijske skupine Kelag, ki se uvršča med vodilne energetske družbe na področju obnovljivih virov energije v Srednji Evropi.

S podpisom koncesijske pogodbe koncesionar od Občine Idrija za 20 let dobi v upravljanje obstoječi sistem daljinskega ogrevanja s tremi kotlovnicami, na katerega je sedaj priključenih okoli 20 objektov, hkrati pa prevzema tudi obvezo, da bo poskrbel za energetsko učinkovitost sistema. Kot je za Radio Odmev povedal Miran Podobnik iz občinske uprave, je Občina Idrija po energetskem zakonu za energetsko sanacijo osnovne šole in zdravstvenega doma dobila nepovratna sredstva ministrstva za infrastrukturo, pogoj pa je bil, da občina v doglednem času zagotovi tudi energetsko učinkovitost sistema na daljinsko ogrevanje z uporabo obnovljivih virov energije. S podpisom koncesijske pogodbe je to obvezo prevzel Interenergo, znaten del njegovega finančnega vložka pa bo povezan tudi s celovito obnovo dotrajane kotlovnice na Prelovčevi 1a, koncesionar pa bo posodobil tudi daljinski nadzor nad sistemom. Poleg tega je predvidena tudi širitev daljinskega sistema ogrevanja s priključevanjem novih porabnikov, kar omogoča zlasti kotlovnica na Lapajnetovi ulici, ki je bila pred šestimi leti sanirana.

Kot je za Radio Odmev povedal Mohor Vrhovnik, direktor področja energetskih storitev pri družbi Interenergo, bo podjetje na osnovi koncesijske pogodbe upravljalo s sistemom daljinskega ogrevanja v Idriji, zagotavljalo varno, zanesljivo energijo in zagotovilo energetsko učinkovitost sistema, v kar bo letos in prihodnje leto vložilo skupno okoli pol milijona evrov. Sistem bo namreč nadgradilo z ustrezno velikimi kogeneracijskimi napravami, ki bodo sočasno proizvajale električno in toplotno energijo, investicijo pa si bo podjetje v času trajanja koncesije poplačalo iz energetskih prihrankov. Velik potencial vidijo v priključevanju novih porabnikov, s čimer bi sistemu zagotovili še večji odjem, saj bodo daljinski sistemi ogrevanja usmeritev Evrope tudi v prihodnje.

Podjetje bo na osnovi koncesijske pogodbe upravljalo s sistemom daljinskega ogrevanja v Idriji, zagotavljalo varno, zanesljivo energijo in zagotovilo energetsko učinkovitost sistema, v kar bo letos in prihodnje leto vložilo skupno okoli pol milijona evrov.