Z novo knjigo Bevku v spomin

Objavljeno: 18. 9. 2020 ob 9:44 | Spletno uredništvo

Ob obeleževanju 130-letnice rojstva in 50-letnice smrti pisatelja Franceta Bevka je na osnovni šoli v Cerknem potekala osrednja kulturna prireditev v počastitev tega jubileja. Na praznični četrtek, 17. septembra, sta Založba Bogataj in Osnovna šola Cerkno poskrbeli za zanimiv kulturni dogodek, na katerem so šolarjem in javnosti predstavili novo knjigo za otroke, saj je tudi pisatelj France Bevk večino svojega obsežnega literarnega opusa posvetil prav njim.

Prvošolčki iz obeh paralelk so z velikim zanimanjem sledili predstavitvi zgodbe iz knjige Štirje letni časi ali kako je Jesenček iskal zimo. Avtorica Natalija Šimunovič je zgodbo iz knjige predstavila ob podobah iz svojega kamišibaja in s tem navdušila tako male poslušalce kot tudi učiteljice.

Še pred predstavitvijo zgodbe iz knjige sta zbrane pozdravila ravnatelj šole Mitja Dežela ter založnik Damijan Bogataj iz Idrije. Ker pa je avtorica knjige Natalija Šimunovič tudi odlična glasbenica, je pripovedovanje zgodbe iz knjige obogatila še z igranjem na violino. Mali učenci so z zanimanjem spremljali zgodbo in živo sodelovali, spraševali podrobnosti in odgovarjali na zastavljena vprašanja. Šolska ura je hitro minila in mali šolarji so obogateni z znanjem nove zgodbe ter pripovedjo o zvedavem Jesenčku odhiteli novim učnim izzivom na proti.

Drugi del predstavitve knjige pa je bil namenjen šolarjem višjih razredov, ki jih posebej zanimajo sodobni elektronski mediji. V dolgem pogovoru z avtorico so odstirali različne plati ustvarjanja večmedijskih vsebin. Natalija Šimunovič jim je predstavila nekaj metod, kako od prve zamisli oblikovati osnutek in potem zgodbo. Ko avtor več teh strne v večjo obliko, lahko nastane knjiga kratkih zgodb ali pa pravi roman. Ker se tudi učenci v Cerknem redno in z velikim uspehom udejstvujejo pri literarnem ustvarjanju, so jim bile izkušnje in nasveti pisateljice dragoceni. Pisateljici so predstavili tudi dve zgodbi, ki so jih izdelali kot animirane pripovedi in so zanje dobili visoke ocene tudi na državnem natečaju.

predstavitev-18-9-2020-7.jpg

Založnika in avtorico je po predstavitvi v šoli na sedežu občine sprejel še župan Gašper Uršič. Založbi in avtorici je čestital ob izidu knjige ter poudaril pomen, ki ga ima dediščina Franceta Bevka za vso Cerkljansko. Tudi sam je bil pred leti del ekipe mladih kulturnikov, ki so iz sence obudili zanimanje za Franceta Bevka in zasnovali danes zelo razvejane in tradicionalne Bevkove dneve. Knjiga Štirje letni časi ali kako je Jesenček iskal zimo je izšla v sklopu prireditev ob letošnjih Bevkovih dnevih.

Knjiga Štirje letni časi ali kako je Jesenček iskal zimo je izšla v sklopu prireditev ob letošnjih Bevkovih dnevih.