Z novim letom nove cene poštnih storitev

Objavljeno: torek, 5. 1. 2021 ob 8:26 | Spletno uredništvo

Pošta Slovenije je s 1. januarjem prešla na delitev pisemskih pošiljk glede na njihovo vsebino. Po novem bodo razdeljene na pošiljke z dokumenti in korespondenco ter na pošiljke, ki vsebujejo blago, kar je še posebnega pomena pri pošiljanju blaga v tujino. To pa prinaša tudi podražitve.

Na Pošti Slovenije v sporočilu za javnost izpostavljajo, da prinaša leto 2021 vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom v območje Evropske unije. Hkrati se zaostrujejo tudi pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze.

S 1. januarjem 2021 tako velja zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov pred ali najpozneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji. Tako morajo biti pošiljke, ki vsebujejo blago in so namenjene zunaj območja EU, od 1. januarja 2021 dalje opremljene z obrazcem eCN23 (Carinska izjava v elektronski obliki), ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. Pošta Slovenije napoveduje, da bo tudi za pošiljke, ki so namenjene za območja v EU, uporabljala ta obrazec, vendar z omejenim naborom obveznih podatkov.

Očitek, da se je slovenska pošta tako uvrstila med najdražje v Evropi, na Pošti Slovenije zavračajo in trdijo, da so cene konkurenčne drugim ponudnikom prenosa mednarodnih blagovnih pošiljk.

Urejanje opreme mednarodnih pošiljk z blagom so za uporabnike uredili preko spletnega portala UVOZ-IZVOZ. Ta pošiljatelju omogoča, da z vnosom podatkov o pošiljki sam oblikuje obrazec eCN23. Pošiljatelj se lahko odloči, da obrazec natisne sam (prejme ga na svoj elektronski naslov ali si ga prenese iz spletnega brskalnika) ali pa izbere, da mu obrazec natisnejo na poštnem okencu (za kar potrebuje zgolj potrditveno kodo, ki jo pridobi skupaj z obrazcem CN23) in jo predloži ob oddaji pošiljke.

Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da so zaradi omenjenih novosti spremenili splošne pogoje izvajanja poštnih storitev. »Bistvene spremembe splošnih pogojev se nanašajo na delitev pošiljk glede na vsebino, ki se v pošiljkah pošilja. Blago bodo lahko uporabniki tako kot do sedaj pošiljali v paketnih pošiljkah, pošiljkah Hitre pošte ter poslovnem vrednostnem pismu, medtem ko so pisemske storitve po novem razdeljene na dve skupini, in sicer na pošiljke, ki vsebujejo dokumente in korespondenco, ter na pošiljke, ki vsebujejo blago, kar je še posebnega pomena pri pošiljanju blaga v tujino,« so sporočili.

Po poročanju medijev bodo s tem mednarodne blagovne pošiljke v nekaterih primerih dvakrat dražje kot lansko leto. Na Pošti pa pravijo, da se cene za prenos mednarodnih pisemskih pošiljk ne spreminjajo, temveč se spreminjajo storitve, ki so vezane na prenos blagovnih pošiljk. »Če pošiljke niso bile formalno ločene na pošiljke z dokumenti in blagovne pošiljke, so bili terminalni stroški večinoma obračunani le na podlagi formata pošiljke ne glede na vsebino. To se z uvedbo blagovnih pošiljk spreminja in so te obračunane po drugi tarifi, kar se pozna pri cenah pošiljk nižjih masnih stopenj. Prav tako so cenam dodani stroški letalskega transporta do naslovnih držav, ki so se zaradi vpliva epidemije covida-19 bistveno povišali. Cene so izračunane na podlagi dejanskih stroškov pošiljanja v namembne države,« so za medije pojasnili na Pošti Slovenije.

Očitek, da se je slovenska pošta tako uvrstila med najdražje v Evropi, zavračajo in trdijo, da so cene konkurenčne drugim ponudnikom prenosa mednarodnih blagovnih pošiljk.