Z maskami na obrazih popravili proračun

Objavljeno: 29. 5. 2020 ob 9:49 | zadnji poseg: 29. 5. 2020 ob 13:07 - Avtor: Damijan Bogataj

V četrtek, 28. maja, so prvič po izbruhu epidemije zasedali idrijski občinski svetniki. Razpravljali in odločali so o različnih temah, brez glasu proti pa sprejeli tudi popravek občinskega proračuna.

svet-idrija---29-5-020.jpg

V predstavitvi dokumenta je Margerita Strnad Kos, vodja finančne službe v občinski upravi, poudarila, da se proračun za tekoče leto spreminja tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.
V razpravi je Milovana Lukan poudarila, da je načrtovanih 12.000 evrov prihodkov od turističnih taks v teh razmerah povsem nerealno. Predlagala je še, naj komunala dolg do občine poravna z opravljenimi storitvami. Da proračuna ne bo podprl, je napovedal Bojan Režun, saj se ne strinja s tem, da uprava pošlje svetnikom »tako nepregledno dokumentacijo«. Sam je potreboval kar dva dni, da se je prebil skozi predloženo gradivo.
Robert Šinkovec je pogrešal vizijo razvoja občine v popravljenem proračunu in konkreten odziv na spremenjene razmere v družbi, saj se bodo po epidemiji uveljavljale drugačne prioritete. Predlagal je še, naj se v Spodnji Idriji celostno uredi prometno ureditev okoli šole in vrtca.

Pri stroških računajo na korenito varčevanje na področju otroškega varstva, saj po dokončanju vrtca v Spodnji Idriji načrtujejo optimizacijo števila skupin in oddelkov ter uveljavitev načela, da bodo starši iz Idrije lahko vozili otroke v vrtec v Spodnjo Idrijo ter iz Črnega Vrha v Godovič ter obratno.

svet-idrija-3--29-5-020.jpg
svet-idrija-2--29-5-020.jpg

Erik Logar je terjal pojasnilo, zakaj se je najemnina, ki jo za parkirišče pred zdravstvenim domom občina vsak mesec plačuje zasebnemu podjetju, nenadoma povišala za 30 %. Po hitrem izračunu bo občina v desetih letih za najemnine dala toliko, kot bi znašala kupnina za omenjeno zemljišče. Da so razmere na tem parkirišču »katastrofalne«, je menila tudi Marija Bizjak Pavšič, Metod Habe pa je predlagal asfaltacijo z grobim asfaltom.
Še pred glasovanjem je župan Tomaž Vencelj povzel glavne značilnosti popravljenega proračuna. Na prihodkovni strani občina računa na sredstva, ki jih bo dobila od davka na nepozidana stavbna zemljišča. Župan računa tudi na več denarja iz državne blagajne, saj se napoveduje drugačen izračun glavarine. Pri stroških pa računa na korenito varčevanje na področju otroškega varstva, saj po dokončanju vrtca v Spodnji Idriji načrtuje optimizacijo števila skupin in oddelkov ter uveljavitev načela, da bodo starši tudi iz Idrije lahko vozili otroke v vrtec v Spodnjo Idrijo ter iz Črnega Vrha v Godovič ter obratno. S to optimizacijo in zmanjšanjem oddelkov vrtca bi lahko občina po mnenju župana Tomaža Venclja zelo veliko prihranila. 
Od 19 prisotnih svetnikov jih je 15 glasovalo za proračun, nihče ni bil proti. Člani svetniške skupine SD niso glasovali.