Vojnim veteranom znižali starost za uveljavitev pravic

Objavljeno: sreda, 6. 1. 2021 ob 7:52 - posodobljeno: 6. 1. 2021 ob 8:51 | Damijan Bogataj

Po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih na vladnem nivoju je vodstvu Zveze veteranov vojne za Slovenijo uspelo vsaj delno spremeniti Zakon o vojnih veteranih. Še posebej je pomembna sprememba, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2021, saj se je z njo ponovno znižala potrebna starost za uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let.

»Prizadevanja za popravo zakona s tem ne bodo končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo skupine udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana. Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so postopki silno dolgi in potrebno je nemalo truda za še tako majhne spremembe,« je ob tem povedal generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki člane poziva, da z novostmi seznanijo čim več svojih znancev, vojnih veteranov, ki doslej niso mogli uveljavljati svojih pravic, ob tem pa pozivajo, da jih tudi povabijo v organizacijo, saj so, kot pravi, skupaj močnejši.

V idrijski organizaciji vojnih veteranov ob tem poudarjajo, da je bila v zakon ponovno uvrščena tudi pravica veteranov do zdraviliško-klimatskega zdravljenja. Predsednik združenja Marjan Platiše je dodal, da v zvezi z upravičenci in s postopkom uveljavljanja te bonitete v združenju še nimajo dovolj informacij. O tem bodo javnost bolj natančno obvestili, takoj ko bodo znane podrobnosti.

S tem datumom se je za vojne veterane, ki so dopolnili 50 let starosti, sprostila možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na upravni enoti, ki pokriva območje stalnega bivališča upravičenca. Seveda je potrebno že imeti urejen status vojnega veterana, pomembno pa je tudi, da upravičenec predhodno ne prekine sedanjega zavarovanja pač pa počaka na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavarovanja.

S 1. 1. 2021 se je za vojne veterane, ki so dopolnili 50 let starosti, sprostila možnost za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na upravni enoti, ki pokriva območje stalnega bivališča upravičenca.