Višje položnice za komunalo

CERKNO, 16. oktobra 2019 – Idrijska komunala po poračunu za minula leta in potrditvijo novih cen v občini Idrija tekoče posluje pozitivno. Na območju občine Cerkno bodo to dosegli po uveljavitvi poračuna in uskladitvi cen s stroški.

komunala-20-9-019.jpg

Prvi korak so naredili ta mesec z rednim količinskim poračunom za preteklo obdobje. Drugi, še pomembnejši, pa čaka občinski svet, ki naj bi se sestal konec tega meseca, ko bodo občinski svetniki odločali o višjih cenah za odvažanje in odlaganje odpadkov. Cena teh storitev bo oblikovana skladno z veljavnimi normativi in uredbami in bo po novem morala tudi na območju občine Cerkno pokrivati stroške izvajanja te javne gospodarske službe. Za koliko se bodo povišale cene odvažanja odpadkov, ta trenutek še ni znano, saj na upravi komunale v Idriji v teh dneh še intenzivno pripravljajo gradiva za zasedanje sveta občine v Cerknem. Kot poročajo Idrijske novice, nad poslovanjem komunale po novem bdi nadzorni svet, ki od poslovodstva zahteva dosledno usklajevanje cen s stroški poslovanja, saj se lahko le na ta način javno podjetje izogne izgubi.