Višja cena pomoči na domu

Objavljeno: 1. 6. 2020 ob 9:46 - Avtor: Damijan Bogataj

Cene programa Pomoč na domu se bodo povišale. Tako so sklenili člani idrijskega občinskega sveta na zadnjem zasedanju.

35297705_342440589618940_285461415030947

Za območji občin Idrija in Cerkno program pomoči na domu izvaja idrijski dom upokojencev. Poslovodstvo tega je na občini naslovilo predlog za dvig cen programa, saj so se od zadnje uskladitve cen kalkulativni elementi, ki so osnova za določitev cene, korenito povišali. Kot so navedli v vlogi v domu upokojencev, so se povprečne plače zvišale za 2,4 %, drugi stroški dela so višji za 2,5 %, premije za dodatno kolektivno zavarovanje so višje za 3,5 % in materialni stroški za 1,8%. Po zadnji veljavni ceni je dom za opravljeno osnovno uro pomoči na domu prejel 18,65 evra, po predlogu, ki je bil na koncu razprave na občinskem svetu tudi sprejet, pa znaša urna postavka 19,08 evra.
V razpravi na zasedanju občinskega sveta je Kristjan Brus terjal resnejšo analizo stroškov z upoštevanjem dejstva, da so cene pogonskih goriv strmoglavile. Ana Ogrič je terjala pojasnilo, zakaj so občinski svetniki dobili na mizo poročilo o delu v letu 2018 in ne poročila o izvajanju tega programa v letu 2019. Po pojasnilu vodje službe v občinski upravi Maje Majnik pa je zavod vso dokumentacijo oddal pravočasno in v tem svežnju je bilo tudi vsebinsko poročilo za lansko leto. Po presoji občinske uprave pa svetnikom tega gradiva niso posredovali pred odločanjem o višjih cenah. 
Kljub temu so občinski svetniki opravili razpravo in z 18 glasovi za in brez glasu proti potrdili višjo ceno za izvajanje tega programa. Vendar pa višja cena ne bo udarila uporabnikov tega programa, saj so v sklepu občinski svetniki določili, da gre vse povišanje cene na račun občinskega proračuna. Po pojasnilu župana Tomaža Venclja bodo letos na račun te podražitve v proračunu našli dodatnih 3.700 evrov.