Višje cene za pomoč na domu

Objavljeno: torek, 16. 2. 2021 ob 13:14 | Damijan Bogataj

Občinski svetniki so na rednem februarskem zasedanju sprejeli višje cene za izvajanje programa pomoči družinam na domu. Breme višjih cen so razdelili med občinski proračun in uporabnike te storitve.

Vsako leto so izvajalci uveljavljali višjo ceno, ki pa jo je pokrival proračun občine. Po predpisani metodologiji izračuna cene je zakonska obveznost občine zagotavljanje subvencije cene storitev v minimalni višini 50 %.

Na občini pri tem podarjajo, da se zavedajo velikega pomena teh storitev za starejšo populacijo. Starostnikom ta program omogoča, da kljub oviram pri opravljanju vseh življenjsko pomembnih opravil ob tej podpori lahko ostanejo v domačem okolju. Ker vse od leta 2011 nobeno povišanje cene ni obremenilo uporabnikov, se je odstotek subvencioniranja efektivne ure s prvotnih 68,04 % dvignil na 72,38 %, cena za Občino Idrija pa z 11,22 evrov v letu 2011 na 13,81 evrov v letu 2020, medtem ko je cena efektivne ure za uporabnika vsa leta znašala 5,27 evra.

Občina Idrija je storitve javne službe pomoči na domu uvedla že pred dvema desetletjema. Sprva je to storitev izvajal Center za socialno delo Idrija, od julija 2013 naprej pa Dom upokojencev Idrija, ki je za izvajanje programa pridobil koncesijo. Največ uporabnikov se odloča za dostavo kosil in tako osem uslužbenk tega programa vsak dan tople obroke dostavlja okoli 80 občanom. Od leta 2011 dalje je bila cena za uporabnike nespremenjena.

Občina Idrija je storitve javne službe pomoči na domu uvedla že pred dvema desetletjema. Sprva je to storitev izvajal Center za socialno delo Idrija, od julija 2013 naprej pa Dom upokojencev Idrija, ki je za izvajanje programa pridobil koncesijo.

Občina Idrija za kritje teh stroškov ne prejema namenskih sredstev iz državnih virov in vsako povišanje sredstev na tej postavki pomeni zmanjšanje sredstev nekje drugje.

Ob letošnji vlogi za potrditev novih cen teh storitev je izvajalec javne službe, ki je v izračunu upošteval trenutne dejanske plače zaposlenih na tem programu in predvideno zvišanje minimalne plače od januarja 2021 dalje, predlagal dvig cene za 7,9 %.

Glede na to, da se v desetih letih, ob rasti življenjskih stroškov in tudi pokojnin, višina soudeležbe naročnikov za izvajanje tega programa ni prav nič spremenila in da so doslej vse podražitve šle na račun občinskega proračuna, je na občini dozorelo spoznanje, da je napočil čas za delitev povišice med občino in naročniki. Občinski svet je na februarskem zasedanju sprejel sklep, s katerem se bodo cene povišale iz sedanjih okoli 400 evrov na 430 evrov mesečno. Razliko v višini 30 evrov si bosta v polovični vrednosti delila občina in naročnik storitev. Tako bo po novem izračunu občina namesto 50 prispevala kar 72 % cene programa pomoči na domu.

Na občini v Idriji so izračunali, da so predlansko leto za subvencije javne službe pomoči družini na domu namenili nekaj manj kot 150.000 evrov, lani pa že 157.023 evrov. Ob predlaganemu dvigu cene z mesecem februarjem bi, ob enakem številu uporabnikov in enaki strukturi storitev v letu 2021, potrošila okoli 166.300 evrov. Ob tem v sporočilu za javnost še ugotavljajo, da Občina Idrija za kritje teh stroškov ne dobiva namenskih sredstev iz državnih virov in vsako povišanje sredstev na tej postavki pomeni zmanjšanje sredstev nekje drugje. Kljub temu pa bodo skušali v občinskih proračunih še naprej namenjati sredstva za pomoč na domu vsaj za ohranjanje sedanjega odstotka subvencije cen teh storitev.