V Zadlogu imajo Storžice

Objavljeno: 25. 9. 2020 ob 15:33 | Avtor besedila: Lovrenc Habe / avtor fotografij: Franc Habe

Slovenska himna je naznanila začetek velikega dogodka za Zadložane, Črnovršce in občino Idrija. V nedeljo, 6. septembra popoldne, so vedri in nasmejani obrazi napolnili novo asfaltno nogometno in košarkarsko igrišče, imenovane Storžice. 

Po himni v izvedbi Moškega pevskega zbora Pobje so navzoči prisluhnili kratki zgodovini želje po pravem igrišču v Zadlogu. Začetek gradnje igrišča sega že dobro desetletje nazaj, ko so v Ljubljani gradili stadion Stožice. Ker se je takrat tudi pri nas zapletlo z dokončanjem igrišča, v bližini pa je bil smrekov gozd poln storžev, je bilo hitro izrečeno, da so to zadloške Storžice.

Sicer pa so si igrišča v Zadlogu želeli že pred petdesetimi leti. Priprave terena pred staro šolo v Zadlogu se je takratna mladina lotila kar s krampi in lopatami. Prav tako so mladi pred dvajsetimi leti videli na lokaciji opuščene šole možnost, da se uredi prostor za druženje, vendar je bila današnja odrasla generacija še premlada. Parcela in objekt stare šole sta se kmalu prodala in tako je ta varianta splavala po vodi. A so se kljub mladosti trudili in obudili pohod na Špičasti vrh.

Leta 2001 so Zadložani ustanovili društvo TRMA. Ena od idej društva je bila, da se uredi prostor za druženje. Kasneje se je pokazala možnost, da se uredi del občinskega zemljišča, na katerem je bilo včasih vaško napajališče za živino. Tedaj je Jošt Rupnik v sodelovanju z lastnikom zemljišča Občino Idrija poskrbel za ureditev lastništva zemljišča, spremembo namembnosti in izravnavo.

Leta 2012 je bil narejen tudi PGD načrt, vendar se je izgradnja zaustavila vse do jeseni 2018, ko so se za izgradnjo igrišča prijavili na razpis Fundacije za šport. Na razpisu bi bili verjetno uspešni, če bi lahko uredili vso potrebno dokumentacijo. Ker pa Društvo Trma ni bilo lastnik zemljišča, niso mogli pridobiti gradbenega dovoljenja.

V nedeljo, 6. septembra popoldne, so vedri in nasmejani obrazni napolnili novo asfaltno nogometno in košarkarsko igrišče, imenovane Storžice.

Florjan Lampe

V zadnjih dveh letih se je stanje začelo vidno spreminjati. Najprej je Florjan Lampe, kot predsednik Trme, z občino sklenil najemno pogodbo za upravljanje z zemljiščem in dogovor, da jim bo le-ta pomagala pri realizaciji zastavljenih del. V društvu so se odločili, da potrošijo vsa privarčevana sredstva za izgradnjo igrišča in spremljevalnega objekta. Območje igrišča je bilo v grobem že urejeno, vendar je bilo potrebno urediti temelje za koše, nasuti tampon v ustreznih padcih ter asfaltirati igrišče. Ob asfaltu so nasuli bankine in zatravili območje ob igrišču. Postavili so tudi lopo za športne rekvizite in nadstrešek za uporabnike igrišča. Precej je tudi malenkosti, ki jih lahko opazite, če Strožice obiščete.

Predsednik Društva Trma, Florjan Lampe, je v govoru poudaril veliko vnemo krajanov pri izgradnji igrišča. »Sprva sem bil skeptičen, nato pa je bilo vsako soboto več pridnih rok pri delu, eno soboto se nas je zbralo 25. Takrat smo naredili ogromno,« je še dejal Lampe, ki ne skriva želje po novih projektih v Zadlogu. Pri tem pa ga podpira tudi župan Tomaž Vencelj, ki je v svojem nagovoru pohvalil delo predsednika in vseh krajanov ter obljubil, da bo po svojih močeh pomagal tudi pri obnovitvi obeh mlekarn v Zadlogu. Tudi pri izgradnji igrišča je kot župan naletel na nekaj birokratskih ovir, ki pa so se s tedni in meseci rahljale. »Občina je za izgradnjo igrišča namenila 18 tisoč evrov, vsakega končanega projekta pa se zelo veselim in vesel sem, da lahko danes s tako prireditvijo kronamo delo,« je še povedal župan.

V nadaljevanju se je predsednik Društva Trma zahvalil vsem donatorjem in krajanom za materialno in finančno pomoč, Zavarovalnica Triglav pa je donirala defibrilator, ki so ga namestili na lopo pri igrišču. Da ga bodo krajani znali uporabljati, so poskrbeli Zinka in Andraž iz Zdravstvenega doma Idrija ter prvi posredovalec Matej, ki so pokazali in razložili kako se napravo za oživljanje uporablja. Tudi sicer je celotna prireditev potekala v skladu s priporočili NIJZ in njihovo privolitvijo, da se dogodek lahko izpelje.

Sledil je najbolj slovesen del prireditve – prvi koš in prvi gol. Koš je zadel športni navdušenec Drago, ki preko Trme že več let trenira košarko v telovadnici osnovne šole, Mitja pa je mladenič, ki se na nogometnem igrišču tako na asfaltu kot tudi na parketu odlično znajde, zato je bil tudi prvi gol v Storžicah zanj mala malica.

navednice-modre_edited.png

Sprva sem bil skeptičen, nato pa je bilo vsako soboto več pridnih rok pri delu, eno soboto se nas je zbralo 25. Takrat smo naredili ogromno!

Občina je za izgradnjo igrišča namenila 18.000 €

Z odštevanjem vseh navzočih pa sta župan in predsednik Trme prerezala slavnostni trak v golu, s tem pa so bile Storžice tudi uradno odprte. Matjaž Rupnik, tudi Florjanova desna roka, se je predsedniku Trme v imenu krajanov zahvalil za vso prigarano delo pri največjem projektu zadnjega desetletja v vasi. Po zaključnih besedah moderatorja »Na igrišče pazimo, kot da je naš dom. Uporabljajmo ga, kot uporabljamo zobno ščetko in imejmo ga radi, kot imamo radi sebe!« pa se je glavnina podala tudi na Špičasti vrh, saj so prav 6. septembra obeležili 30. pohod na tega zadloškega očaka.