AKTUALNO

V prvi razred 36 prvošolčkov

Objavljeno: torek, 31. 8. 2021 ob 11:07 | Damijan Bogataj

Z jutrišnjim 1. septembrom se po vsej državi začenja novo šolsko leto. V Osnovno šolo Cerkno bodo sprejeli 36 prvošolčkov.

os-cerkno-31-8-2021-1.jpg

Osnovno šolo Cerkno, ki je edina javna šola v občini, bo v tem šolskem letu obiskovalo 352 učencev v 18 razredih na matični šoli v Cerknem in še sedem šolarjev v enem kombiniranem razredu v podružnici v Šebreljah. Za izvajanje šolskega programa bo skrbelo 90 pedagoških in še 24 nepedagoških delavcev.

Kot je povedal ravnatelj Mitja Dežela, bo tudi letošnje šolsko leto podobno kot lansko potekalo po nekoliko spremenjenem načinu dela. Šolsko leto bodo, tako kot lani, vse šole začele po modelu B. Izvajali bodo obvezni program (pouk, pouk izbirnih predmetov III. triade, dnevi dejavnosti) in razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, interesne dejavnosti). »Po najboljših močeh bomo po letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2021/2022 izpeljati tudi vse projekte in mednarodno sodelovanje. V kolikor nam to v šolskih prostorih ne bo omogočeno, bomo aktivnosti prenesli v virtualno okolje,« je še povedal ravnatelj Mitja Dežela.

mitja dezela-23-7-20.jpg
navednice-modre_edited.png

Korona nas ovira že slabi dve šolski leti. Vsi skupaj smo v minulih letih dokazali, da se z njo znamo soočati.

MITJA DEŽELA

ravnatelj OŠ Cerkno

Lansko leto je Osnovna šola Cerkno sprejela 32 prvošolcev, letos je prvošolcev 36

Ob ravnatelju Mitji Deželi bosta za delovanje šole skrbeli še podravnateljici Mojca Lipužič Moravec za osnovno šolo in Mojca Sedej Selak za otroški vrtec.

Z začetkom novega šolskega leta bo šola učence pričakala z nekaterimi posodobitvami in izboljšavami. Po 20 letih so prenovili parket v obeh šolskih telovadnicah, ki ju poleg učencev pri športu uporabljajo tudi zunanji rekreativci. V celoti so prenovili sanitarije za učence 3., 4., 5. razreda za pedagoški kader in delovne prostore za tehnično osebje.

os-cerkno-4-12-019.jpg

V vrtcu so obnovili parket v eni igralnici in v celoti zamenjali sistem za zagotavljanje tople sanitarne vode v montažni stavbi vrtca. Višina celotne prenove in investicij je nekaj manj kot 40.000 evrov. Veliko sredstev bodo v letošnjem šolskem letu vlagali tudi v posodobitev računalniške opreme v zavodu. Ta bo olajšala delo v primeru prehoda šolanja na daljavo oziroma tudi pri vsakodnevnih učno-vzgojnih aktivnostih. Za to posodobitev naj bi namenili okoli 23.000 evrov.

»Korona nas ovira že slabi dve šolski leti. Kroji tako širše družbeno življenje kakor tudi šolsko okolje. Vsi skupaj smo v minulih letih dokazali, da se z njo znamo soočati. Spoštovanje dogovorjenih pravil je pokazalo, da so bila ta v našem zavodu dobro in razumno izvajana in da delujejo. Posameznim karantenam se žal nismo mogli povsem izogniti, a minulo šolsko leto smo uspešno, predvsem pa zdravi, pripeljali do konca,« je pred začetkom novega šolskega leta zapisal ravnatelj šole Mitja Dežela, ter dodal: »Pomembno je, da tudi letos v ospredje postavimo varen in zdrav šolski prostor, v katerem bodo učenci, učitelji in tudi starši doživljali vse tiste najlepše trenutke, ki jih lahko ponudi samo šola. Šola je zelo pomemben življenjski prostor vsakega otroka in pomembna odgovornost na vseh nas je, da ga skrbno in po najboljših močeh varujemo. Vsem skupaj želim miren in varen vstop v novo šolsko leto 2021/2022.«

os-cerkno-31-8-2021-3.jpg
os-cerkno-31-8-2021-2.jpg

Na Osnovni šoli Cerkno bodo novega predsednika sveta staršev volili sredi meseca septembra, do njegove izvolitve pa funkcijo opravlja Alojz Štravs. Predsednik sveta šole ostaja Roman Eberlinc.