STUDIO

V predšolski dobi so otroci najbolj ustvarjalni

Objavljeno: torek, 22. 6. 2021 ob 9:14 | Spletno uredništvo

Najpomembnejša javna pridobitev ob letošnjem prazniku občine je vsekakor nov otroški vrtec v Spodnji Idriji. Na njegovo gradnjo so se pripravljali več let. Občina je za vrtec plačala dobre štiri milijone evrov, okrog pol milijona je občina dobila iz Eko sklada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevalo 567.000 evrov nepovratnih sredstev in še 280.000 evrov povratnih sredstev. Poleg tega pa je občina dobila ugodno posojilo v višini dveh milijonov evrov od Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice.

vrtec-10-6-2021-13.JPG

Nov vrtec sodi pod organizacijsko okrilje Vrtca Idrija, ki ga kot ravnateljica vodi Nadja Brence. Tako kot ostale zaposlene je tudi sama navdušena nad novim objektom, ki nudi primerne pogoje za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Vrtec Idrija ima trenutno okoli sto zaposlenih, ki skrbijo za nekaj manj kot 500 otrok v Črnem Vrhu, Godoviču, Idriji, Spodnji Idriji in Ledinah. Največji financer delovanja vrtca je vsekakor občina, saj ta za delovanje vrtca vsako leto iz proračuna namenja 1,7 milijona evrov. Starši prispevajo 370.000 evrov, 112.000 evrov pa državni proračun. Prave vsebine vrtca ob varovanju otrok pa predstavljajo vzgojni programi.

VIDEO POSNETEK

nadja-brence-21-6-2021-3.jpg

AUDIO POSNETEK

Nadja Brenceravnateljica Vrtca Idrija
00:00 / 15:57
vrtec-10-6-2021-14.JPG

»Razvijamo prave vrednote: učenje, spoštovanje in dobre odnose, empatija, kot vrednota, omogoča sprejemanje različnosti, povezuje starše in zaposlene ter omogoča prepoznavanje in skrb za potrebe vsakega posameznika. Poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost: v našem vrtcu vedno težimo k temu, da bi naredili nekaj več, iščemo poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalni razvoj, hkrati pa smo ustvarjalni tudi mi sami in skrbimo tudi za svojo osebnostno in profesionalno rast,« o svojem poslanstvu pravijo v idrijskem vrtcu.

Kako v vrtcu rešujejo težave, ki so povezane z razpršenostjo objektov, razvozom hrane, skupnimi kuhinjami s šolami ter združevanjem javnih naročil na ravni občine, pa prisluhnite v pogovoru urednika Damijana Bogataja z ravnateljico vrtca Nadjo Brence v TV studiu Idrijskih novic.