V novo leto z novimi cenami komunale

Objavljeno: petek, 8. 1. 2021 ob 9:24 | Damijan Bogataj

Na zadnjem zasedanju idrijskega občinskega sveta v minulem koledarskem letu so občinski svetniki osrednjo pozornost namenili poslovanju komunale in novim cenam za izvajanje gospodarskih javnih služb. Občinski svetniki so s samo z enim glasom večine izglasovali nove cene, ki so stopile v veljavo z začetkom meseca januarja.

Notranjost idrijske čistilne naprave / foto: Komunala Idrija

Storitev oskrbe s pitno vodo se je tako podražila za 5 %, infrastruktura pa za 1 %. Storitev odvajanja odpadne vode se je pocenila za 31 %, odvajanje odpadne vode (infrastruktura) pa bo po novem cenejša za 19 %. Čiščenje odpadne vode bo dražje za 20 %, infrastruktura za čiščenje pa se je pocenila za 16 %. Storitve, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami, so po 1. januarju dražje za 22 %.

Spremenile so se tudi cene zbiranja komunalnih odpadkov. Storitev zbiranja bo dražja za 9 %, cena infrastrukture pa bo nižja za 6 %. Zbiranje bioloških odpadkov se bo podražilo za 20 %, cena infrastrukture za to dejavnost pa bo nižja za 36 %.

PODRAŽITVE

- 5 % storitev oskrbe s pitno vodo

- 1 % infrastruktura oskrbe s pitno vodo

- 20 % storitev čiščenja odpadne vode

- 22 % storitve, povezane z greznicami in MČN

- 9 % storitev zbiranja odpadkov

- 20 % zbiranje bioloških odpadkov

POCENITVE

 

- 31 % storitev odvajanja odpadne vode
- 19 % infrastruktura odvajanja odpadne vode
- 16 % infrastruktura čiščenja odpadne vode
- 6 % infrastruktura zbiranja odpadkov
- 36 % infrastruktura zbiranja bioloških odpadkov

»Vse nove cene so bile izračunane skladno z veljavnimi državnimi pravilniki, tako kot vsako leto doslej,« je na zasedanju sveta poudarila direktorica komunale Brigita Šen Krže. Storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter praznjenja greznic in malih čistilnih naprav bodo tudi v novem letu obračunavali po porabi pitne vode glede na odčitke vodomerov. V primerih, kjer ni tako merjene porabe, pa v skladu z državnim normativom. Storitve zbiranja odpadkov se bodo obračunavale glede na dejanske mesečne količine zbranih odpadkov v občini.

Po dolgi in burni razpravi so svetniki glasovali o novih cenah. Šest jih je bilo proti, sedem jih je glasovalo za, pet pa jih sploh ni želelo glasovati. Župan Tomaž Vencelj je ob sklepu obravnave te točke ugotovil, da so nove cene storitev javnih gospodarskih služb v Občini Idrija sprejete. Veljati so začele s 1. januarjem 2021.