AKTUALNO

V novem šolskem letu štiri nove učilnice

Objavljeno: četrtek, 2. 9. 2021 ob 13:15 | Damijan Bogataj

Osnovna šola Spodnja Idrija stopa v novo šolsko leto z 272 učenci. Na matični šoli v Spodnji Idriji jih bo znanje nabiralo 247, na podružnici v Ledinah pa 25.

os-spodnja-idrija-2-9-2021.JPG

Šolsko delo so na matični šoli organizirali v devetih razredih in 16 oddelkih, pri čemer sta dva oddelka v Ledinah kombinirana za otroke od prvega do petega razreda. Tam so v prvi oddelek združili otroke iz prvega in drugega razreda, vse ostale do petega razreda pa povezali v drugi oddelek s trojno kombinacijo.

Na šoli je v tem šolskem letu zaposlenih 36 pedagoških in še enajst nepedagoških delavcev. Predsednica sveta šole je učiteljica Urška Lahajnar Ubajiogu, ki ob ravnateljici Janji Habe in pomočnici ravnateljice Andreji Jereb bdi nad delovanjem javnega zavoda. V tem šolskem letu bo vodja podružnice v Ledinah učiteljica Maja Vegelj.

Število prvošolcev na Osnovni šoli Spodnja Idrija se počasi spet povečuje, saj je šolski prag včeraj prvič prestopilo 17 otrok, lansko leto pa je bilo prvošolcev 16.

Posebna pridobitev tega šolskega leta je nova skupna kuhinja za šolo in vrtec v prostorih vrtčevske enote v Spodnji Idriji, ki je z obratovanjem pričela s prvim septembrom. Ob kuhinji pa je vsem uporabnikom na voljo tudi nova jedilnica, s katero se bo korenito izboljšala kultura prehranjevanja učencev in zaposlenih. S to pridobitvijo bodo nadomestili staro jedilnico, ki ni bila ustrezna.

janja-habe-10-2-2021.jpg
navednice-modre_edited.png

Novo šolsko leto začenjamo v veselem pričakovanju prenovljenih pritličnih prostorov matične šole in hkrati s srčno željo, da bi te prostore lahko učenci tudi dejansko uporabljali. To pomeni, da bi šolsko leto potekalo v stavbah šole in ne na daljavo.

JANJA HABE

ravnateljica Osnovne šole Spodnja Idrija

os-spodnja-idrija-13-3-2020.jpg

Okolica šole v Spodnji Idriji je bila minulo leto veliko gradbišče. Z dokončanjem gradnje novega vrtca pa se tudi na to območje vrača potreben mir, ki je nujen za kakovostno izvedbo učnih programov. V tem letu naj bi gradbeniki v pritličju šole postopoma nadaljevali z urejanjem novih prostorov, ki se jih vsi na šoli že zelo veselijo. Poleg treh prenovljenih učilnic za razredno stopnjo in pomožnih prostorov bodo pridobili tudi novo specializirano učilnico, v kateri bo potekal pouk gospodinjstva.

Ravnateljica Janja Habe je ob začetku šolskega leta v izjavi za Idrijske novice povedala: »Novo šolsko leto začenjamo v veselem pričakovanju prenovljenih pritličnih prostorov matične šole in hkrati s srčno željo, da bi te prostore lahko učenci tudi dejansko uporabljali. To pomeni, da bi šolsko leto potekalo v stavbah šole in ne na daljavo.«