V Idrijo z eno vstopnico

Idrija, 22. novembra 2019

Damijan Bogataj

Turisti si bodo po novem znamenitosti v Idriji lahko ogledali z eno samo vstopnico. Gre za pomemben dosežek, saj so si odgovorni za dosego dogovora med turističnimi ponudniki v Idriji prizadevali že desetletja. Kot vse kaže, se je sedaj vse poklopilo.

turizem-3--22-11-019.jpg

V projekt skupne vstopnice so se združili Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino Hg Idrija, Čipkarska šola Idrija in Zavod za turizem Idrija. Ti partnerji so sklenili dogovor, da bodo del prihodka od teh skupnih vstopnic namenili v sklad za promocijo Idrije, s katerim bo upravljal zavod za turizem. Kot so ob tem zapisali na občini, bodo »sredstva porabljali na podlagi izdelanega plana, pri katerem bodo vključene tudi ključne institucije in drugi akterji na področju turizma. Plan bo potrjeval svet zavoda dvakrat letno. Natančna pravila delovanja Promocijskega sklada destinacije Idrija bodo določena s posebnim pravilnikom, ki ga bo sprejel občinski svet«.

77383790_2841329085897800_23906337467651

Po sklepu občinskega sveta, ki je o tej zadevi razpravljal in odločal sinoči v Mestni hiši, pa bo lahko po novem zavod za turizem sam prodajal tudi izdelke, ki bodo pridobili oznako Idrija izbrano. Kot so v razpravi na zasedanju občinskega sveta poudarili predlagatelji, bodo imeli s tem odprta vrata za izvajanje promocijskih akcij tudi na terenu. To pomeni, da bodo poslej lahko prodajali sire domačih proizvajalcev, kruh domačih pekov in ostale izdelke s pridobljenim certifikatom Idrija izbrano tudi v turistično-informacijskem centru in na vseh prireditvah, ki se jih kot partner ali promotor idrijskega turizma udeležuje zavod za turizem. Kot je pred glasovanjem povedal župan Tomaž Vencelj, se je sam s takim načinom prodaje srečal v domala vseh turističnih središčih v domovini in tujini. Občinski svetniki so za predlog seveda glasovali soglasno. Kdaj bodo obravnavali napovedani pravilnik, pa še ni znano.