V Idriji ta trenutek kar 815 praznih stanovanj

Objavljeno: petek, 4. 6. 2021 ob 12:12 | Spletno uredništvo

Med najzanimivejše točke majskega zasedanja občinskega sveta v Idriji je sodila obravnava in sprejemanje Stanovanjske strategije Občine Idrija za prihodnjih 15 let. Avtorica obsežnega dokumenta je arhitektka Katja Martinčič, ki je zaposlena v občinski upravi.

stanovanja-4-6-2021-4.jpg

V Idriji je ta trenutek kar 815 praznih stanovanj, povpraševanje po najemnih stanovanjih pa izredno veliko. Stanovanja iščejo predvsem mlade družine, ki si želijo ustvariti svoje varno gnezdo. Ker pa lastniki praznih stanovanj le-teh nočejo oddati v najem, se namerava kar 17 % sodelujočih v nedavni anketi iz Idrije preprosto izseliti.

Ker lastniki praznih stanovanj nočejo oddati v najem, se namerava kar 17 % sodelujočih v nedavni anketi iz Idrije izseliti.

stanovanja-4-6-2021-3.jpg

Občina Idrija je z 293,8 km2 osma po velikosti med slovenskimi občinami. Ima 38 naselij in 11.730 prebivalcev s povprečno starostjo 44,8 let, kar je nad državnim povprečjem. Da se občina pospešeno stara, potrjuje tudi indeks staranja, saj ta na državnem nivoju znaša 130,6 v občini Idrija pa kar 155,4. V Občini Idrija je trenutno 5.258 zaposlenih, 3.439 upokojencev ter 252 brezposelnih občanov.

Pripravljavci strategije so želeli stanovanjsko problematiko, ki je ključna pri zagotavljanju pogojev za kakovostno življenje občanov, osvetliti z vseh zornih kotov. V občini je 4.938 stanovanj, od teh pa je kar 815 praznih. Stanovanjska gradnja je že desetletja v velikem krču, kar potrjujejo tudi statistični podatki, saj je bilo zgolj 4,2 % stanovanj zgrajenih po letu 2005. Lastniških stanovanj je v občini 3.299, najemnih pa le 271. Od leta 2011 se je število lastniških stanovanj dvignilo s 3.189 na 3.299, čeprav število stanovalcev upada.

Iz obsežne študije je razvidno, da je bilo največ stanovanj v Idriji zgrajenih pred letom 1919 in sicer 849, od tega je 330 danes praznih. Drugi vrh gradnje se je zgodil med letoma 1961 in 1980, ko je bilo zgrajenih 1.542 stanovanj – danes je 255 stanovanj iz tega obdobja praznih. V letu 2018 je bilo dokončanih 32 novih stanovanj. Sicer zelo nizka številka počasi narašča od leta 2016, ko je bilo dokončanih le devet stanovanj. Občina je lastnica 103 stanovanj v povprečni velikosti 53 m2.

stanovanja-4-6-2021-9.jpg

Na podeželju spodbujajo strnjeno gradnjo

stanovanja-4-6-2021-8.jpg

Skoraj 600 kvadratnih metrov neizkoriščenih površin je ta trenutek v dveh nadstropjih nekdanjega Hotela Didič

Pripravljalnici strategije so med občani izvedli obsežno anketo. Kar 17 % iskalcev stanovanj se zaradi zapletov s pridobitvijo stanovanja namerava odseliti iz občine Idrija. Ta sicer vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje obrestnih mer pri nakupu ali prenovi stanovanja, a je zanimanja za ta sredstva iz leto v leto manj. Lansko leto je celo več kot polovica sredstev, namenjenih za ta namen, ostalo neporabljenih.

Pomembno novost prinaša nedavno sprejeta novela stanovanjskega zakona, ki je postavila temelje za delovanje javne najemniške službe. Ta bo po zgledih iz tujine prevzemala zasebna stanovanja in jih v imenu lastnikov oddajala v podnajem. Z vključitvijo v ta projekt se bodo lastniki rešili nekaterih sitnosti in nevšečnosti, ki jih sicer odvračajo od namere za oddajo stanovanja v najem.

Strategija prinaša tudi nekaj predlogov za ureditev novih stanovanj v Idriji. Tako naj bi ob nujni prenovi poslopja nekdanjega dijaškega doma v opuščenem delu samskega doma zgradili kar 13 stanovanj za mlade in mlade družine. Za Trnovčevo hišo v Grapi so že izdelani projekti, po predlogu arhitektov pa naj bi tam zgradili dve stanovanji.

stanovanja-4-6-2021-7.jpg

V poslopju nekdanje gostilne Soča bodo uredili stanovanja v dveh etažah, pritličje pa naj bi namenili za poslovno dejavnost

VIDEO POSNETEK

katja-martincic-4-6-2021-4.jpg

AUDIO POSNETEK

Katja Martinčičsvetovalka za urejanje prostora na Občini Idrija
00:00 / 15:57

Bistveno več stanovanj pa naj bi nastalo v poslopju nekdanje gostilne Soča. Novi lastnik bo v poslopju iz leta 1908 uredil stanovanja v dveh etažah, pritličje pa naj bi namenil za poslovno dejavnost. Skoraj 600 kvadratnih metrov neizkoriščenih površin je ta trenutek tudi v dveh nadstropjih nekdanjega Hotela Didič. Tam bi lahko po predlogih pripravljavcev strategije uredili oskrbovana stanovanja za starostnike, saj sta relativno blizu zdravstveni dom in dom starejših. S tem bi mesto dobilo prepotrebno ponudbo bivalnih enot za starostnike.

Več in podrobneje o strategiji in razmerah na področju stanovanjske problematike na Idrijskem pa v pogovoru urednika Damijana Bogataj z avtorico dokumenta Katjo Martinčič.