AKTUALNO

V štiri barve ujeta zgodba šole

Objavljeno: petek, 10. 9. 2021 ob 10:11 - zadnja posodobitev: 10. 9. 2021 ob 10:50 | Avtor besedila: Damijan Bogataj / fotografije: Katja Vončina

Osnovna šola Črni Vrh je v novo šolsko leto vstopila z novo ravnateljico. Po upokojitvi Irene Kenk je svet šole na mesto ravnateljice imenoval Karmen Simonič Mervic, ki bo prinesla kar nekaj novosti v delovanje tega javnega zavoda.

os-crni-vrh-10-9-2021-2.jpg

V letošnjem šolskem letu je v Osnovno šolo Črni Vrh vpisanih 153 učencev. Pouk so organizirali v devetih razredih in še treh oddelkih podaljšanega bivanja, za kar bo skrbelo 20 pedagoških delavcev. Vsi ti pa nimajo zaposlitve za polni delovni čas, saj mora šola obseg zaposlitve prilagoditi veljavnim normativom. Za nemoteno izvajanje pouka ob učiteljih skrbijo še nepedagoški delavci kot so kuharica, hišnik, tri čistilke, računovodja, tajnica ter dve spremljevalki gibalno oviranih učencev. Tudi za nepedagoške delavce velja, da je obseg njihove zaposlitve prilagojen normativom in zato imajo domala vsi, razen čistilk, zaposlitev s krajšim delovnim časom. Poleg prvošolcev in treh novih učencev imajo z novim šolskim letom tudi dve novi učiteljici. Tjaša Smolnikar bo poučevala zgodovino, geografijo pa Barbara Milavec.

os-crni-vrh-10-9-2021-3.jpg

Osnovna šola Črni Vrh je z začetkom novega šolskega leta dobila likovno osvežen znak oziroma logotip šole, ki z barvami poudarja štiri glavna področja dela

os-crni-vrh-10-9-2021.jpg

Prvega septembra je šolski prag šole v Črnem Vrhu prvič prestopilo 17 prvošolčkov, lani jih je bilo 16. Ob ravnateljici sta jih sprejeli učiteljici Andreja Rupnik in Ivanka Erjavec.

V novo šolsko leto je šola stopila tudi z novo spletno stranjo, ki je nepogrešljivo okno v svet. Danes si delovanje takega javnega zavoda brez vsakodnevno posodobljene spletne strani skoraj ni več mogoče zamisliti. Postala je nepogrešljiv komunikacijski kanal tako za učitelje, starše kot tudi za šolarje. S hitrim dostopom do iskanih informacij pa je delovanje šole seveda uspešnejše. Po novem bodo učenci lahko kar preko spletne strani naročali kosila in malice in se s tem izognili neljubim težavam.

Osnovna šola Črni Vrh je dobila tudi likovno osvežen znak oziroma logotip šole. Ta z barvami poudarja štiri glavna področja dela. Rdeča predstavlja kulturo, modra šport in zdravje, zelena okolje in trajnost, rumena pa povezanost šolarja s skupnostjo. Šola bo v tem šolskem letu nadaljevala s prizadevanji, da bi si pridobila naziv Kulturna šola. V sklopu tega projekta bodo po vseh razredih uredili bralne kotičke in z njimi spodbujali učence k pogostemu branju knjig, ki kljub bliskovitemu razvoju digitalnih tehnologij ostajajo nepogrešljiv medij za spoznavanje sveta in sebe v njem.

Z različnimi aktivnostmi, ki bodo potekale čez celo leto, bodo obeležili tudi 50 let pouka v sedanji šolski stavbi. Kar 60 let pa letos mineva od takrat, ko so v sklopu osnovne šole v Črnem Vrhu začeli s poučevanjem v oddelku čipkarske šole.Med posebnosti te relativno majhne šole pa sodi tudi nova himna, ki jo je na besedilo učiteljice Lilijane Homovec ustvaril znani skladatelj Andrej Makor. V naslovu himne Verjamemo v sanje so združena hotenja šolarjev, staršev in vseh domačinov po odprti in v dobro vseh povezani skupnosti.

Predsednik sveta staršev je do izvolitve novega ob koncu meseca še vedno Miro Krevs, predsednik sveta šole pa ostaja Ivan Vidmar. Ker sodi Osnovna šola Črni Vrh med manjše javne zavode, nima sistematiziranega delovnega mesta pomočnice ravnateljice.

Prvega septembra je šolski prag šole v Črnem Vrhu prvič prestopilo 17 prvošolčkov, lani jih je bilo 16. Ob ravnateljici sta jih sprejeli učiteljici Andreja Rupnik in Ivanka Erjavec.

Ravnateljica Karmen Simonič Mervic je v poslanici ob začetku šolskega leta zapisala, da šola v novo šolsko leto stopa v zahtevnih zdravstvenih razmerah. Od upoštevanja navodil in predpisov epidemiologov pa bo odvisno kako bo pouk tudi na njihovi šoli organiziran v prihodnjih tednih in mesecih. Z mislijo, da je »šola naš skupen prostor, ustvarjajmo ga z znanjem, druženjem, pogovori, izmenjavo mnenj,« pa je ravnateljica sklenila nagovor ob začetku šolskega leta na Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo.

karmen-simonic-mervic-10-9-2021-3.JPG
navednice-modre_edited.png

Šola je naš skupen prostor. Ustvarjajmo ga z znanjem, druženjem, pogovori in izmenjavo mnenj.

KARMEN SIMONIČ MERVIC

ravnateljica Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo