STUDIO

Urejenost in disciplina kot temelj uspešnega dela

Objavljeno: torek, 7. 9. 2021 ob 14:14 | Spletno uredništvo

Sabina Tehovnik Kumar je vodja medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno. To delo opravlja že dobro leto dni.

komunala-26-11-2020-1.jpg

Inšpektorji so zadolženi za spremljanje in izvajanje občinskih odlokov ter nekaterih zakonov, v katerih so za nadzor izrecno pooblaščeni. V praksi se občani z njimi najpogosteje srečamo na področju odlaganja odpadkov, oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, poseganjem na javne površine, pri vzdrževanju lokalnih javnih cest in javnih poti, na pokopališčih in javnih tržnicah ter nenazadnje tudi pri turistični dejavnosti.

Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno je bil ustanovljen že leta 2013, ko sta sosednji občini ugotovili, da je racionalneje, če se organizira inšpekcijska služba kot skupni organ. Ob prihodu na to delovno mesto je imela Sabina Tehovnik Kumar že bogate delovne izkušnje, saj je v Idrijo prišla z delovnega mesta vodje inšpekcijske službe v Mestni občini Ljubljana. Vendar pa jo odhod v malo Idrijo ni prav nič motil. Nasprotno. Kot velik izziv je razumela posodobitev delovanja službe, pa tudi vrnitev v svojo Idrijo, saj se je v tem mestu rodila in preživela svojo mladost.

navednice-modre_edited.png

Želim si takih pregledov in nadzorov, iz katerih ne izhajajo globe in kazni. Vendar pa se najdejo tudi občani, ki pravil ne spoštujejo, in na žalost moramo včasih tudi koga kaznovati.

Ob lanskoletnem razpisu prostega mesta vodje inšpekcijske službe se je Sabina Tehovnik Kumar hitro odločila in se preselila nazaj v domačo Idrijo. V najstniških letih se ji je izpolnila želja in se je izšolala za letalskega tehnika na vojaški srednji šoli v Rajlovcu pri Sarajevu. V času osamosvojitvene vojne je prestopila iz JLA v vrste TO in kasneje dobila tudi zaposlitev v Slovenski vojski. Službovala je v Tolminu, Vipavi, na Vrhniki in na Brniku. »To so bila čudovita leta, ko sem se strokovno izpopolnjevala in vsa znanja so mi omogočala kakovostno opravljanje svojega dela,« pravi danes Sabina Tehovnik Kumar. Sistematičnost in urejenost, brez katerih ni uspešnega delovanja v vojaških sistemih, pa so ji prav prišli tudi v kasnejši službi vodje občinskega inšpektorata na Mestni občini Ljubljana in sedaj v Idriji.

komunala-16-2-2021-2.jpg
komunala-26-11-2020-4.jpg

Delokrog je zelo širok in od vsakega inšpektorja terja veliko strokovnega znanja, pa tudi izkušenj v želji, da se sporne stvari čim prej uredijo v zadovoljstvo vseh vpletenih. Zato inšpektorji občane najpogosteje le opozarjajo in jim dajejo napotke, kako opažene nepravilnosti odpraviti. Ko pa postane jasno, da kdo zavestno in hote ter z namenom krši občinske odloke in predpise ter ima s tem tudi premoženjsko korist, potem pa tudi inšpektorji v skladu s pooblastili začnejo prekrškovni postopek in ta se običajno konča z izrečeno globo.

Kot pravi Sabina Tehovnik Kumar, so inšpektorji dolžni varovati identiteto prijavitelja. K izpeljavi večine postopkov so zavezani po načelu uradne dolžnosti, saj morajo ob zaznavi kršitev ukrepati skladno s pooblastili.

Idrijski medobčinski inšpektorat je v letu 2020 obravnaval 298 zadev, 39,93 % s področja nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov, 15 % s področja odvajanja in pobiranja turistične takse, 9,73 % s področja oskrbe s pitno vodo in 8,39 % s področja cest. 25 primerov so po pregledu dokumentacije predali v obravnavo drugim službam, ki imajo zakonsko osnovo za ukrepanje.

VIDEO POSNETEK

sabina-tehovnik-kumar-7-9-2021-3.jpg

Kaj pričakuje od napovedanega združevanja redarstva in inšpekcijske službe in kdaj bo ta skupna služba del medobčinske uprave občin Idrija in Cerkno, pa si poglejte v posnetku pogovora urednika Damijana Bogataja s Sabino Tehovnik Kumar v TV studiu Idrijskih novic.

AUDIO POSNETEK

Sabina Tehovnik Kumarvodja medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno
00:00 / 15:57