DEDIŠČINA

Turizem ne more brez dediščine 

Objavljeno: četrtek, 8. 7. 2021 ob 7:55 | Spletno uredništvo

Pandemija je vplivala na vsa področja našega delovanja, to pa se je odrazilo tudi v turistični dejavnosti. V okviru portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije je potekal tudi seminar »Ponovno odkritje Evrope« o kulturnem turizmu po pandemiji.

Bolnica Franja po mnenju kulturnega ministra Simonitija sodi v kulturni turizem v polni meri.

Kot je v odgovoru na poslančevo vprašanje povedal aktualni minister za kulturo Vasko Simoniti, kulturni turizem res predstavlja in prispeva 40 % k celotnemu evropskemu turizmu, torej pomembno in veliko, in tega kulturnega turizma se seveda tudi mi zavedamo. »Kulturni turizem je že od nekaj, že stoletja pravzaprav, prisoten in seveda tesno povezan z radovednostjo ljudi in s kulturno dediščino, ki jo želijo ljudje videti in se obogatiti z vedenjem o drugi državi. Nenazadnje, glede na to, da je gospod poslanec Bevk iz Idrije, Idrija je takšno mesto, blizu imamo seveda tudi Bolnico Franjo, ki je vsekakor točka, ki sodi v tak kulturni turizem v polni meri,« je povedal minister Simoniti.

Načrt za okrevanje in odpornost za obdobje 2021-2026 predvideva okoli 47 milijonov, kar močno presega tisto, kar je bila želja Evropske unije pri tem Načrtu za okrevanje in odpornost, saj EU načrt za kulturo namenja znotraj tega vsaj 2 %. »No, naš delež je, glede na sredstva, ki so nam bila odobrena prav zadnjič, kar 3,2 %. Torej, v zvezi s tem se bo sredstva porabilo ali pa vložilo v nov investicijski ciklus, kjer bo treba celo vrsto zadev obnoviti, jih izpeljati, urediti, in tu bomo črpali tudi ta evropska sredstva.« Minister Simoniti je še povedal, da aktualna vlada preko Zakona o kulturnem evru zagotavlja znatna sredstva za obnovo kulturne dediščine in obnovo kulturnih domov.

Da imajo naložbe v kulturo in kulturno infrastrukturo številne multiplikativne učinke, je torej že dolgo znano in prav kultura in kulturna dediščina sta pomembni pri prepoznavanju Slovenije in razvijanju turistične panoge, še posebej po pandemiji. Prav tako lahko razvoj kulturnega turizma v Sloveniji pripomore k hitrejšemu izhodu iz krize po pandemiji. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo sta v Načrt za okrevanje in odpornost, za obdobje med letoma 2021 in 2026, med prednostne naloge uvrstila reformne in investicijske ukrepe na področju trajnostnega razvoja turizma, ki vključujejo tudi kulturno dediščino. Za te ukrepe so na voljo tudi znatna finančna sredstva.

Poslanec Samo Bevk je na to temo ministru za kulturo Vasku Simonitiju zastavil dve vprašanji. Zanimalo ga je, katere ukrepe bo predlagal, da se kulturna dediščina vključi v turistično ponudbo, in s kakšnimi ukrepi se bo v turistični ekosistem vključila kulturna in ustvarjalna industrija.

Poslanca Bevka je zanimalo, katere ukrepe bo minister Simoniti predlagal, da se kulturna dediščina vključi v turistično ponudbo.