Trst se spominja na Žigo Zoisa

Trst, 12. novembra 2019

Danijel Vončina

Z velikim uspehom so sinoči v Narodnem domu v Trstu slovesno predstavili novo knjigo dr. Marije Kacin o Žigi Zoisu in znanem pustolovcu in lomilcu ženskih src Giacomu Casanovi.

marija-kacin-v-trstu---12-11-019.jpg

Dvorana knjižnice v Narodnem domu v Trstu je bila premajhna za vse, ki so želeli neposredno spremljati slovesno predstavitev. O življenjskem delu ugledne tržaške profesorice dr. Marije Kacin, ki je po rodu Idrijčanka, je v uvodnem nastopu spregovorila predsednica slavističnega društva Marija Pirjevec. Izpostavila je glavna sporočila njene nove znanstvene raziskave. Ugotovitve te je avtorica strnila v zajetno knjižno delo, ki ga založba in avtorica poklanjata spominu na natanko pred 200 leti umrlemu Žigi Zoisu. S predstavitvijo knjige so v Trstu obeležili spomin na svojega rojaka, saj se je Žiga Zois rodil prav v Trstu očetu Italijanu in materi Slovenki.

Podrobnosti o njegovem šolanju, z opozorilom na nekatere napačne navedbe v javnih občilih, je zbranim nanizala avtorica. Tako kot pred dnevi na predstavitvi v Idriji in tudi v Ljubljani, je v Trstu poudarila izjemen pomen kakovostnih izobraževalnih zavodov, ki mladini širijo znanje in to je temelj slehernega napredka. Žiga in še trije njegovi bratje niso bili sprejeti na elitno plemiško šolo, kamor jih je vpisal oče. Sam namreč plemiškega naslova ni podedoval, ampak si ga je pridobil z velikim finančnim darilom, ki ga je poslal takratnim oblastnikom. To je pomenilo, da sam in njegovi potomci sodijo med novo plemstvo, ki si je plemiške nazive kupilo in jih ni pridobilo z dedovanjem. Za kupovanje nazivov pa je bilo potrebnega veliko denarja in pot do njega je vodila le preko znanja in podjetnosti. To je veljalo tudi za očeta Žige Zoisa, ki je že za časa svojega življenja ustvaril izjemno bogastvo in ko je ob očetovi smrti Žiga Zois razdelil podedovano premoženje, mu je še vedno ostalo toliko, da je bil v hipu razglašen za najbogatejšega Kranjca svojega časa.

Sam pa vsega bogastva ni užival le za zemeljske naslade, tako kot njegov prijatelj Giacomo Casanova. Žiga Zois je po selitvi iz Trsta v Ljubljano tam kupil imenitno palačo na Bregu, kjer so se shajali takrat najuglednejši razumniki. Denarno je podpiral študente in izhajanje knjig v slovenščini. V zgodovino se je vpisal kot mecen, ki je znal spodbujati razumnike in jim je pri realizaciji za takratne čase drznih in tudi bogokletnih zamisli finančno pomagal.

Žiga Zois pa vsega bogastva ni užival le za zemeljske naslade, tako kot njegov prijatelj Giacomo Casanova.

Dr. Marija Kacin je zbranim predstavila tudi v javnosti doslej skoraj neznane povezave Zoisa s Casanovo. Njuno prijateljstvo pa je bilo le enosmerno, saj je bil Casanova kot poklicni vohun znan po izkoriščanju znanstev le za zbiranje najrazličnejših informacij. Te je kot vuhun redno pošiljal v Benetke, kjer so njegova poročila shranjena v obsežnih mapah. V enem od poročil o stanju gospodarstva in trgovine v Trstu poroča tudi o trgovanju z živim srebrom in železom. Z Žigo Zoisom si je dopisoval in sedem njegovih pisem je ohranjenih v muzeju v Pragi. Ta pričajo o, kot pravi avtorica knjige, izjemni uslužnosti Zoisa do Casanove. Casanova in Zois sta se prvič srečala prav v Trstu v slavnem salonu Casina dei Nobili, ki je bilo vsakodnevno shajališče najbogatejših Tržačanov. To poslopje so kasneje porušili, na glavnem trgu v Trstu pa še vedno stoji Zoisova rojstva hiša. Tržaški Slovenci si že vrsto let prizadevajo za to, da bi na pročelju hiše postavili spominsko ploščo. Ta bi v obeh jezikih, slovenskem in italijanskem, mimoidoče opozarjala na uglednega razsvetljenca, ki je znal v svojem življenju v novo kakovost združiti svoje italijanske in slovenske korenine. V podporo tej akciji sta na začetku predstavitve v knjižnici Narodnega doma v Trstu dijakinji nižje srednje šole Cirila in Metoda prebrali peticijo, s katero sta odgovorne v Trstu pozvali k čim prejšnji uresničitvi zamisli o postavitvi table.

marija-kacin-v-trstu-1---12-11-019.jpg

Predstavitev knjige v Trstu, kjer je avtorica dr. Marija Kacin vrsto let poučevala in s kulturnim ter znanstvenim udejstvovanjem še danes pomembno bogati življenje te skupnosti, so spremljali številni časnikarji in televizijski in radijski poročevalci. O knjigi in novih odkritjih so obsežno poročali Primorski dnevnik, Primorske novice, Radio Trst in Koper, Radio Slovenija ter Televizija Slovenija in slovenski program Televizije RAI. Danes zvečer se bodo avtorici in njeni novi knjigi posebej poklonili še na slovenskem programu Radia Koper.

marija-kacin-v-trstu-2---12-11-019.jpg

S knjigo o Zoisu in Casanovi se bosta v prihodnjih tednih po Idriji, Ljubljani in Trstu avtorica in založba odpravila še v Gorico, ki je rojstno mesto Marije Kacin in kraj, kjer je desetletja deloval njen oče, idrijski rojak, Anton Kacin. Po njem se v Idriji imenuje tudi Kacinova ulica.