Tri stoletne lipe napoti inšpektorjem

Objavljeno: sreda, 10. 3. 2021 ob 14:04 | Damijan Bogataj

Danes dopoldne so gozdarji v dobri uri posekali tri lipe ob izvozu iz bencinskega servisa Petrol na glavno cesto. Cestarji in Petrol zanikajo navedbe, da bi oni ukazali sečnjo lip.

lipe-10-3-2021-2.jpg

Okrog sto let star lipov drevored je vsekakor eden prepoznavnih znakov mestnega predela Prejnuta. Drevesa so, sodeč po ohranjenih fotografijah, posadili pred okoli 100 leti, ko so na novo urejali cesto po današnji Vojkovi ulici. Za takratne razmere je bila to prava avenija, z razvojem prometa in širjenjem cestišča pa so lipe počasi začele ovirati nekatere udeležence v prometu. Z močnimi koreninami so predvsem na pločnikih povzročale kar nekaj težav vzdrževalcem teh površin, saj so korenine dvigovale pohodne površine. Že pred leti so gozdarji korenito očistili krošnje in požagali vse nižje rastoče veje. Sledilo je žaganje lipe ob dovozu na dvorišče podjetja Zidgrad in danes še najkorenitejši poseg. V dobri uri so padle tri lipe ob izvozu iz Petrolovega bencinskega servisa na glavno cesto.

Vidljivost ob vključevanju z bencinskega servisa na Keltiko je bila zaradi debel lip resda slabša, a zato se tam niso pojavljale prometne nesreče v obsegu, ki bi narekoval označitev črne prometne točke.

Že pred leti so gozdarji korenito očistili krošnje in požagali vse nižje rastoče veje. Sledilo je žaganje lipe ob dovozu na dvorišče podjetja Zidgrad in danes še najkorenitejši poseg. V dobri uri so padle tri lipe ob izvozu iz Petrolovega bencinskega servisa na glavno cesto.

Na bencinskem servisu so potrdili, da so se že pred časom pri njih oglasili predstavniki državne direkcije za ceste in od njih zahtevali znižanje žive meje med bencinskim servisom in pločnikom ob cesti na višino 70 centimetrov. Ker pa se upravnik bencinskega servisa s tem ni strinjal, je sam na sporni dolžini povsem odstranil živo mejo. Vendar to očitno ni zadostovalo. Direkcija za ceste je vztrajala pri tem, da se morajo odstraniti tudi lipe. Prigovarjanja poznavalcev, da bi lahko preglednost takoj izboljšali z namestitvijo cestnega ogledala, niso upoštevali. Na občino so naslovili zahtevo po odstranitvi lip.

Cestno podjetje Kolektor CPG, ki je koncesionar za izvajanje vzdrževalnih del na Keltiki, v projekt podiranja stoletnih lip ni bil vpleten. Vodja idrijske cestne baze Janko Trošt je za sogovornika v zvezi s tem posegom predlagal koga iz Mestne hiše. Župan Tomaž Vencelj je v izjavi za javnost zapisal, da je zakonska dolžnost občine zagotavljanje preglednosti cestnih priključkov na njenem območju.

»Že novembra 2015 je bilo ob inšpekcijskem pregledu Inšpektorata RS za infrastrukturo ugotovljeno, da je zaradi lipovega drevoreda problematična preglednost pri vključevanju s priključka pri bencinskem servisu Petrol. Občini Idrija je bilo izrečeno opozorilo in odrejena odprava ugotovljenih nepravilnosti. Ker smo želeli ohraniti lipov drevored neokrnjen, smo skušali zahtevam inšpekcije zadostiti s postavitvijo prometnega ogledala in na Direkcijo RS za infrastrukturo poslali vlogo, da se prometna varnost zagotovi brez posegov v 100 let star lipov drevored. Direkcija vlogi ni ugodila, saj je vztrajala na spoštovanju Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste, po katerem se dovoli namestitev prometnega ogledala zgolj tam, kjer odstranitev objekta, ki ovira preglednost, ni možna oziroma je le-ta zaščiten. Na oboje se pri lipah v Vojkovi ulici ne moremo sklicevati,« je povedal Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.

Inšpekcija se je na Vojkovi ulici oglasila spet junija 2016 in oktobra 2020. Takrat so uslužbenci direkcije iz Ljubljane ugotovili, da je za zagotovitev preglednosti priključka v desno potrebno odstraniti eno lipo in za preglednost zavijanja v levo eno lipo, še eno lipo pa naj požagali za boljšo preglednost motoristov in kolesarjev. Občina Idrija je lanskega decembra prejela odločbo, v kateri ji je državna direkcija naložila, da mora drevesa požagati do 30. junija 2021.

»Ker dejansko nismo mogli več računati na drugačno rešitev zagotovitve preglednosti tega priključka, smo po zbiranju ponudb naročili posek lip, skladno z zapisnikom in odločbo. Delo je bilo izvedeno danes in danes bo inšpektoratu tudi poslano poročilo o izpolnitvi odločbe. Od takrat, ko se je prvič izpostavil problem preglednosti cestnega priključka pri bencinskem servisu Petrol v Idriji, si je Občina Idrija prizadevala, da bi se drevored lip v Vojkovi ulici ohranil neokrnjen. Na koncu je vendarle, upoštevaje veljavno zakonodajo, morala sprejeti neljubo odločitev in žrtvovati tri drevesa, ki so zmanjševala preglednost cestnega priključka. Želja, ohraniti že desetletja očesu vajene podobe Vojkove ulice, se je morala umakniti skrbi za varnost ljudi in upamo, da boste to z razumevanjem sprejeli,« je še zapisal idrijski župan Tomaž Vencelj.

Številni domačini in vsakodnevni uporabniki te ceste pa ob tem žalostno ugotavljajo, da so bili vsi postopki sicer speljani po črki zakona, a povsem brez posluha in občutka za sobivanje v določenem okolju.

navednice-modre_edited.png

Na koncu je občina morala sprejeti neljubo odločitev in žrtvovati tri drevesa, ki so zmanjševala preglednost cestnega priključka. Želja, ohraniti že desetletja očesu vajene podobe Vojkove ulice, se je morala umakniti skrbi za varnost ljudi in upamo, da boste to z razumevanjem sprejeli.

TOMAŽ VENCELJ

župan Občine Idrija