AKTUALNO

Tri evre za uro parkiranja na Lajštu

Objavljeno: četrtek, 1. 7. 2021 ob 8:35 | Damijan Bogataj

Na zadnjem predpočitniškem zasedanju sveta občine v Idriji so se svetniki posvetili tudi razpravi o urejanju krajinskega parka in predlogu občinske uprave, da letos za parkiranje osebnih avtomobilov na širšem območju letnega kopališča na Lajštu uvedejo parkirnino. Obiskovalci bodo morali za vsako uro parkiranja plačati po 3 evre. V Idrijsko Belo bo vozil brezplačni avtobus.

foto: FlyUpToTheSky

Kot je še pred razpravo na zasedanju občinskega sveta povedal župan Tomaž Vencelj, namen uvedbe parkirnine ni zbiranje denarja za občinski proračun ampak zmanjšanje števila osebnih avtomobilov v Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Visoka parkirnina naj bi odvrnila prišleke, da bi se v Idrijsko Belo podali z avtomobilom. Občina bo plačala stroške avtobusne povezave med Idrijo in Idrijsko Belo, ki bo za potnike brezplačna. Kot ugotavlja župan Tomaž Vencelj, je preobremenjenost okolja z osebnimi vozili v krajinskem parku že neznosna. Izkušnje iz drugih delov Slovenije pa kažejo na to, da je mogoče samo z visoko parkirnino odvrniti voznike od parkiranja na določenem območju.

Namen uvedbe parkirnine ni zbiranje denarja za občinski proračun ampak zmanjšanje števila osebnih avtomobilov v Krajinskem parku Zgornja Idrijca

navednice-modre_edited.png

Ljudje so po naravi iznajdljivi. Z uvedbo parkirnine na Lajštu bomo imeli težave na drugih mestih, predvsem ob cestah na neurejenih in ponekod tudi nevarnih mestih za ustavljanje in parkiranje. S tem se bomo morali soočati takoj po sprejetju obračunavanja parkirnine.

ROBERT ŠINKOVEC

občinski svetnik

V razpravi je Samo Kuščer ugotovil, da ima občina na področju turizma vrsto težav. Po njegovem mnenju Zavod za turizem Idrija »veliko stane, naredi pa nič«. Uvedbo parkirnine v Beli je označil za »katastrofalno napako, ki jo bo župan zagotovo obžaloval«. Zavzel se je za omejevanje avtomobilov tako v krajinskem parku kot tudi za preganjanje le-teh iz mestnega središča Idrije. Predlagal je, naj župan umakne obravnavo te točke in opusti misel na zaračunavanje parkirnine na Lajštu. Župan Tomaž Vencelj tega nasveta ni upošteval in je oporekal podatkom, ki jih je objavil eden od dnevnih časopisov v zvezi s stanjem v Idrijski Beli.

Erik Logar je podprl uvedbo parkirnine in opozoril na to, da bo v času pobiranja parkirnine vozil brezplačni avtobus. Opozoril pa je, da bi morali poskrbeti tudi za invalide in družine z majhnimi otroki. Avtobusi bi morali omogočati varen prevoz za otroške vozičke in invalidske vozičke. Po njegovem mnenju bi morala občina sočasno z uvedbo parkirnine poskrbeti tudi za kakovostno gostinsko ponudbo, saj se bo po tej spremembi povpraševanje po gostinskih storitvah povečalo.

Na občini so ob oblikovanju predloga za uvedbo parkirnine že razmišljali o invalidskih parkirnih mestih. Na Lajštu bodo zagotovili štiri taka parkirna mesta, kar naj bi zadostovalo za nemoteno parkiranje upravičencev.

Tatjana Majnik, ki živi v Idrijski Beli, je opozorila na to, da ob prometnih konicah in ob nedeljah v primeru požara gasilski tovornjak v Idrijsko Belo praktično ne more, saj je ob konicah zloščene pločevine res ogromno.

Branko Lapajne je šel še korak dalje in predlagal, naj se uvede parkirnina 5 evrov na uro, Robert Šinkovec pa je predlagal določitev zgornje meje parkirnine na 20 evrov in opozoril, da se bodo pojavili problemi na drugih parcelah ob cestah, ki niso namenjene varnemu parkiranju. Med redne obiskovalce sodijo tudi ribiči, za katere pa niso urejena primerna parkirišča. Podprl ga je Bojan Režun, ki se z uvedbo take parkirnine ni strinjal. Pričakoval je bolj celotno obravnavo krajinskega parka in »ne samo uvedbo najdražjega parkiranja v občini«. Z besedami »kar nekaj let si imel možnost soodločati kot podžupan, pa se stvari niso naredile« pa ga je ostro zavrnil župan Tomaž Vencelj.

navednice-modre_edited.png

Ne moremo se primerjati z Bohinjem. Ampak nekje je treba začeti tudi v Idriji.

TATJANA MAJNIK

občinska svetnica

GLASOVANJE

PROTI - 4 svetniki

ZA - 12 svetnikov

VZDRŽANI - 3 svetniki

Aleksander Paglavec je namesto parkirnine predlagal omejitev števila motornih vozil v Idrijski Beli, Franci Medic pa umiritev razprave in strpen pogovor o varnosti na tem območju. Erik Logar je še opozoril na nerešeno vprašanje financiranja brezplačnega avtobusa od Idrije do kopališča na Lajštu.

Idrijski občinski svetniki so razpravo sklenili z glasovanjem. Štirje so glasovali proti, 12 jih je glasovalo za, trije pa niso želeli glasovati.