Tomaž Glažar preskočil drugo oviro

Objavljeno: sreda, 3. 2. 2021 ob 8:28 | Damijan Bogataj

Kandidat za novega direktorja Zdravstvenega doma Idrija, ki ga je na to delovno mesto že izbral svet zavoda, je preskočil drugo oviro. Člani sveta Občine Cerkno so sinoči skoraj brez razprave izdali soglasje k njegovemu imenovanju.

svet-cerkno-3-2-2021.jpg

V samopredstavitvi preko aplikacije Zoom je Tomaž Glažar povedal, da ima dolgoletno prakso kot manager v zdravstvu, leta 2012 je bil imenovan tudi za direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika. Med prioritete vodenja zdravstvenega doma v Idriji uvršča uravnoteženje poslovanja, saj je javni zavod zadnji dve leti posloval z izgubo. »Ta izguba je pobrala vse dosedanje zaloge dobička in moja naloga bo stabilizirati finančno poslovanje,« je povedal Tomaž Glažar.

Ker sam dobro obvlada tudi finance in računovodstvo, bo ojačal načrtovanje in uvedel sprotno poročanje ustanoviteljem in svetu zavoda. Dolgoročni pogled na razvoj zavoda pa naj bi temeljil na strategiji razvoja, ki bi jo morali dosledno uresničevati vsi nosilci odgovornih funkcij. Seveda pa se kot izkušen manager v zdravstvu zaveda tudi realnosti. Na zasedanju sveta občine v Cerknem je priznal, da so največja težava v zdravstvu kadri.

Med konkretne cilje delovanja na Cerkljanskem je uvrstil izboljšanje pogojev za delo zdravstvene postaje, popolnitev nezasedenih delovnih mest ter ojačanje programov medicine dela in športa

navednice-modre_edited.png

V svoji karieri sem vedno upošteval zaposlene, saj so ti največje bogastvo vsake organizacije. Z zaposlenimi je treba korektno sodelovati, temelj tega sodelovanja pa so seveda pravični odnosi.

TOMAŽ GLAŽAR

Vsem, ki želijo ob nastopnih govorih direktorjev slišati o varčevanju in nižanju stroškov, je ustregel z napovedjo, da bo izvedel »racionalizacijo, a ne na račun zaposlenih ali pacientov«. Rezerve namreč vidi pri materialnih stroških. Po njegovem mnenju so pacienti zelo pomembni, saj stalno ocenjujejo kakovost. Ko so ti nezadovoljni, pa nosijo slab glas in širijo slabo razpoloženje. Zato sam stavi na zadovoljne sodelavce, ki bodo ustvarjali klimo zaupanja in sodelovanja.

»V svoji karieri sem vedno upošteval zaposlene, saj so ti največje bogastvo vsake organizacije. Z zaposlenimi je treba korektno sodelovati, temelj tega sodelovanja pa so seveda pravični odnosi.«

Med konkretne cilje delovanja na Cerkljanskem je uvrstil izboljšanje pogojev za delo zdravstvene postaje, popolnitev nezasedenih delovnih mest ter ojačanje programov medicine dela in športa.

Skoraj brez razprave so svetniki ob vzdržanju v zavodu zaposlene občinske svetnice izdali soglasje k imenovanju kandidata na mesto direktorja za prihodnja štiri leta. Do polnega imenovanja morajo soglasje izdati še občinski svetniki v Idriji.