Težave na komunali se nadaljujejo

Objavljeno: 14. 2. 2020 ob 8:06 / posodobljeno: 14. 2. 2020 ob 8:39

Pred občinske svetnike sta na sinočnjem zasedanju stopila začasni direktor Komunale Idrija Marjan Mržek in predsednica nadzornega odbora Danica Kržišnik. Predstavila sta delovanje javnega podjetja in obrazložila prošnjo za najem premostitvenega kredita.

Avtor: Damijan Bogataj

komunala---14-2-020.jpg

Po izjavi prve nadzornice komunalno podjetje posluje stabilno in pozitivno, poslovni izid za lansko poslovno leto pa bo še vedno negativen. Nova direktorica Brigita Šen Kreže, ki ima na komunalnem področju veliko izkušenj, bo posle prevzela 1. aprila. Do takrat pa komunalo čaka korenito čiščenje neurejenih zadev in ena teh je tudi premostitveni kredit. Tega je že pred leti najelo prejšnje vodstvo, a s tem ni seznanilo občinskega sveta. Sedaj to nepravilnost popravljajo in zato so morali občinski svetniki za najem kredita izdati soglasje. 

Brigita Šen Kreže, ki ima na komunalnem področju veliko izkušenj, bo posle prevzela 1. aprila.

franci-medic---14-2-020.jpg
svet-idrija---14-2-020.jpg

Franci Medic je opozoril na to, da Občina Cerkno očitno noče dvigniti cen in zato komunala še vedno posluje z izgubo. Težave s cenami v občini Cerkno je potrdil tudi direktor Marjan Mržek in dodal, da kar polovico tekoče izgube nastaja zaradi prenizkih cen v občini Cerkno.

V temeljiti in burni razpravi so svetniki predstavljali svoja stališča do te žgoče teme. Franci Medic je opozoril na to, da Občina Cerkno očitno noče dvigniti cen in zato komunala še vedno posluje z izgubo. »V občini Idrija se vsak mesec trudimo za izboljšanje razmer, v Cerknem pa takega prizadevanja ni.« Težave s cenami v občini Cerkno je potrdil tudi direktor Marjan Mržek in dodal, da kar polovico tekoče izgube nastaja zaradi prenizkih cen v občini Cerkno. V Cerknem imajo elaborat izračuna cene za odvažanje odpadkov, ki je narejen po veljavni državni metodologiji in je osnova za izračun cene, le-te pa mora potrditi občinski svet. Ta lani ni potrdil višjih cen, letos pa se še ni sestal. Da so razmere resne, pa je bilo moč razbrati tudi iz izjave župana Tomaža Venclja, da se lahko zgodi, da »bo smetišnica vozila samo do Travnika«.

svet-idrija--2-14-2-020.jpg

Z odprodajo podjetja Raufnk in prekinitvijo vseh dimnikarskih dejavnosti so situacijo na tem področju sanirali. Franci Medic je protestiral zaradi poznega sprejemanja letošnjega poslovnega načrta, prva nadzornica Danica Kržičnik pa je pojasnila, da je dokument v izdelavi in da ga bo takoj po prevzemu funkcije predstavila nova direktorica. Pri objavljanju podatkov o poslovanju bodo uvedli red in se izognili poplavi različnih informacij. Poslovanje v lanskem letu bodo najprej pregledali pooblaščeni revizorji in potem bodo podatki na razpolago javnosti. Skrivanja in prikrivanja realnih podatkov, kot prejšnja leta, ne bo več. 
Erik Logar je izpostavil še odgovornost ljudi, ki so v prejšnjih letih skrivali podatke in občinske svetnike zavajali ter pozval k sodnemu pregonu odgovornih. S tem pa se ni strinjala prva nadzornica Danica Kržišnik in ugotovila, da dolgotrajni sodni postopki ne prinesejo pričakovanih rezultatov.
Občinski svetniki so razpravo sklenili s sprejetjem sklepa, po katerem sme komunala podaljšati bančni limit v višini 600.000 evrov do konca tega koledarskega leta.

Erik Logar je izpostavil odgovornost ljudi, ki so v prejšnjih letih skrivali podatke in občinske svetnike zavajali ter pozval k sodnemu pregonu odgovornih.