Danes je svetovni dan voda

Objavljeno: ponedeljek, 22. 3. 2021 ob 11:37 | Spletno uredništvo

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov leta 1993 razglasila, da bi svetovno javnost opozorila na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.

foto: Fly Up To The Sky Photography

Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni, kako je pomembna za vsakega posameznika in lokalno okolje.

Na Ministrstvu za okolje in prostor pa povečujejo investicijsko aktivnost na področju voda. V obdobju 2021-2027 bodo iz sredstev kohezijskega sklada, sredstev Načrta za okrevanje in odpornost ter iz Sklada za vode letno nameniti dvakrat več sredstev za ta namen. Te ukrepe izvajajo skupaj z občinami, ker na tak način lahko pridejo do optimalnih in vzdržnih rešitev, prilagojenim lokalnemu okolju.

navednice-modre_edited.png

Trajnostni razvojni cilj je do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe na svetovni ravni.

»Trajnostni razvojni cilj je do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe na svetovni ravni,« pravijo na MOP-u. Napredek pri doseganju tega cilja bo med drugim pomagal uresničevati tudi cilje trajnostnega razvoja na drugih področjih. Izkoriščanje odpadnih voda ponuja zelo veliko priložnosti. Varno gospodarjenje z odpadnimi vodami zagotovi cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije, hranil ter drugih znova uporabnih snovi. Koristi za zdravje ljudi, gospodarski razvoj in okoljsko trajnost odtehtajo stroške gospodarjenja z odpadnimi vodami, ki daje nove poslovne priložnosti in ustvarja več zelenih delovnih mest.

Z vodo je treba skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od črpanja sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja in nadaljnje obdelave do uporabe prečiščene vode in njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.