Svetniki v Cerknem potegnili ročno zavoro

Objavljeno: 10. 11. 2020 ob 6:10 - posodobljeno: 10. 11. 2020 ob 11:59 | Damijan Bogataj

Rdeča nit sinočnjega zasedanja sveta občine v Cerknem, ki je potekalo preko videokonference, so bili novi občinski davki s področja komunalne infrastrukture in stavbnega zemljišča. Občinski svetniki so nanizali vrsto pomislekov, ki spremljajo uvajanje teh novosti.

ravne-10-11-2020.JPG

Bodo komunalni prispevek plačevali tudi po vaseh, čeprav so omrežje zgradili vaščani sami? / foto: IG @fly.uptothesky

V prvem branju so najprej obravnavali predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Slednje bi lahko uveljavljale subvencijo pri plačilu komunalnega prispevka ob gradnji stanovanjskih hiš. Besedilo odloka so pripravljavci povzeli po podobnih odlokih Občine Ajdovščina, Mestne občine Maribor in Občine Selnica ob Dravi. Mladi po tem odloku so osebe, ki niso starejše od 34 let, mlade družine pa družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 34 let. Namenjena je upravičencem, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine Cerkno. Upravičenci do te subvencije bi plačali le polovični znesek izračunane dajatve. Po predvidevanjih pripravljavcev odloka bi morali v proračunu za prihodnje leto za pokrivanje teh subvencij v zagotoviti okoli 40.000 evrov.

V razpravi je Antonija Dakskobler predlagala uvedbo limita na subvencionirani znesek in spremembo višine po zgledu dobrih praks iz sosednjih občin. Občinski svetniki so odlok v prvem branju sprejeli.

Mladi po tem odloku so osebe, ki niso starejše od 34 let, mlade družine pa družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 34 let. Namenjena je upravičencem, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje na območju občine Cerkno.

Zataknilo pa se je pri sprejemanju odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Občina Cerkno ga zadnjih 35 let pobira samo v naselju Cerkno, v preostalem delu občine pa ne. Letno zbere okoli 180.000 evrov, z uveljavitvijo zbiranja prispevka tudi na podeželju pa bi občina dobila okrog 320.000 evrov. Kot je na zasedanju na daljavo povedala pripravljavka dokumenta Polona Kren, bi morali lastniki stanovanjskih hiš na podeželju po novem odloku letno plačevati od 70 do 90 evrov tega občinskega davka, odvisno od komunalne opremljenosti parcele.

Predlagatelji so občino razdelili na dve območji, pri določitvi meje pa po mnenju Stanka Močnika niso imeli srečne roke. Že na zasedanju matičnega odbora za infrastrukturo so člani izpostavili probleme, ki so jih z nespretno določitvijo meje povzročili predlagatelji dokumenta.

Jurij Kavčič je terjal pojasnila, kako se bo vrednotila infrastruktura, ki so jo občani na podeželju gradili sami in je sedaj v javni uporabi. Silvo Jeram iz Bukovega je ugotovil, da so vse te obremenitve prehude in napovedal, da bo glasoval proti sprejetju odloka.

Na socialne stiske številnih družin v občini je opozorila Urška Lahajnar Ubaijogu, saj je 90 evrov novega občinskega davka za mnoge zelo velika obremenitev. Vprašala se je kako bodo te družine plačale ta davek, ko pa jim občina sočasno organizira kuhanje brezplačnih obrokov za njihove šolarje.

Jurij Kavčič je še ugotovil, da občina še vedno nima evidence o nezazidanih stavbnih zemljiščih in zato ne bo imela pravne podlage za zaračunavanje dajatve za nepozidana stavbna zemljišča. Sosvetnike je še spomnil na primere, ko je država rubila hiše zaradi nepravočasnih plačil občinskih davkov. Branka Florjančič je povedala, da na Cerkljanskem več kot polovica prebivalcev živi na podeželju ter ugotovila, da bodo po uveljavitvi tega davka starejši posamezniki še posebej ranljiva skupina. Po mnenju Adriane Mavri pa so hudi socialni primeri tudi v samem Cerknem, kjer to dajatev plačujejo že 35 let.

Tik pred glasovanjem je zaradi številnih pripomb župan Gašper Uršič prekinil zasedanje. Po posvetovanju z občinsko upravo je sporočil, da prekinja obravnavo točke. Razpravo in sprejemanje odloka bodo nadaljevali na že načrtovanem decembrskem zasedanju.

Na socialne stiske številnih družin v občini je opozorila Urška Lahajnar Ubaijogu, saj je 90 evrov novega občinskega davka za mnoge zelo velika obremenitev. Vprašala se je, kako bodo te družine plačale ta davek, ko pa jim občina sočasno organizira kuhanje brezplačnih obrokov za njihove šolarje.

​Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerkno – druga obravnava

  • 5 svetnikov je glasovalo ZA

  • 6 svetnikov je glasovalo PROTI

  • 5 svetnikov NI GLASOVALO

Tretji občinski odlok iz serije komunalnih odlokov tega zasedanja občinskega sveta pa je obravnaval komunalni prispevek. V razpravi je Jurij Kavčič opozoril na to, da bi bila uvedba komunalnega prispevka pri kmetijskih objektih nesprejemljivo hud udarec in preveliko breme predvsem za mlade prevzemnike na kmetijah. Če občina ne bo zagotavljala subvencij, bodo občani začeli zapuščati podeželje.

Po izpeljanem glasovanju je župan Gašper Uršič ugotovil, da je pet svetnikov glasovalo za, šest pa jih je bilo proti. Pet občinskih svetnikov se je glasovanja vzdržalo. Župan je ugotovil, da odlok ni bil sprejet ter napovedal, da bo občinska uprava pripravila novo besedilo in ga kmalu spet poslala v postopek sprejemanja na odbore in svet Občine Cerkno.