Svetniki v Cerknem na dveh bregovih

Objavljeno: petek, 19. 3. 2021 ob 12:59 | Damijan Bogataj

Člani cerkljanskega občinskega sveta so sinoči tudi v drugem poskusu zavrnili sprejem elaborata o novih cenah komunalnih storitev. Župan je napovedal ponovno obravnavo na aprilskem zasedanju.

komunala-20-9-019.jpg

126.556,96 evrov

znaša dolg Občine Cerkno do Komunale Idrija iz naslova premalo zaračunanega odvažanja odpadkov

Nov elaborat za izračun cene za odvažanje komunalnih odpadkov je na zasedanju občinskega sveta predstavila direktorica idrijskega komunalnega podjetja Brigita Šen Kreže. Občinski svetniki na predloženo gradivo niso imeli vsebinskih pripomb, zapletlo pa se je ob odločanju o dilemi, kako naj občina poplača stare dolgove do komunale. V prejšnjem mandatu namreč Občina Cerkno več let ni hotela obravnavati predlogov za povišanje cen in zato se je izguba kopičila iz leta v leto. Po izračunih komunale ima Občina Cerkno do komunale 126.556,96 evrov dolga iz naslova premalo zaračunanega odvažanja odpadkov, ki ga s položnicami vsak mesec plačujejo občani.

Razčiščevanje, kdo je kriv za nastali dolg, je seveda razdelilo občinski svet. Še bolj neenotni pa so bili svetniki ob vprašanju kako poravnati dolg do komunale. Na vsak način so se hoteli izogniti situaciji, da bi celoten dolg pretopili v znesek na položnicah, ki jih plačujejo občani. Občinska uprava je namreč predlagala naj celoten dolg plačajo občani in da iz proračuna za poravnavo tega dolga ne namenijo javnih sredstev.

Pri odločanju med temi različicami pa občinski svetniki niso našli skupnega jezika. Razpravo so sklenili z glasovanjem. Osem svetnikov je bilo proti in sedem za sprejem novega elaborata ter dogovor, da celoten dolg plačajo občani skozi mesečne položnice. Ob koncu razprave župan Gašper Uršič ni skrival nezadovoljstva nad takim razpletom in je napovedal ponovno obravnavo te problematike na aprilskem zasedanju občinskega sveta.

Ob koncu razprave župan Gašper Uršič ni skrival nezadovoljstva nad takim razpletom in je napovedal ponovno obravnavo te problematike na aprilskem zasedanju občinskega sveta

8 svetnikov

je glasovalo proti

7 svetnikov

je glasovalo za

Direktorica komunale Brigita Šen Kreže je potrdila, da se v zadnjih mesecih položnice za plačilo odvoza mešanih komunalnih odpadkov v občini Cerkno nižajo. Sedaj je namreč v veljavi ureditev, da se konec vsakega meseca izračunajo količine odpeljanih odpadkov in te potem razdelijo med vse zavezance za plačilo odvoza. V zadnjih treh mesecih pa komunala opaža, da se količine mešanih komunalnih odpadkov korenito zmanjšujejo, kar bi lahko pripisali tudi epidemiji. Količine teh odpadkov so se namreč zmanjšale za skoraj tretjino.