Svetniki potrdili novega direktorja ZD

Objavljeno: petek, 12. 2. 2021 ob 7:18 | Damijan Bogataj

Po svetnikih v Cerknem, ki so že izglasovali soglasje k imenovanju novega direktorja Zdravstvenega doma Idrija, so na sinočnjem zasedanju enak korak naredili še občinski svetniki v Idriji. Še pred glasovanjem pa se je članom sveta predstavil kandidat Tomaž Glažar, ki ga je v sklepu izbirnega postopka na mesto direktorja izbral svet zavoda.

svet-idrija-12-2-2021.jpg

Kandidat je v predstavitvenem nastopu poudaril, da so zadovoljni pacienti in zadovoljni zaposleni ključ do uspešnega delovanja zdravstvenega doma. To bodo dosegli z dobro komunikacijo in dobrim sodelovanjem, saj je mogoče probleme reševati le tako, da jih vsi deležniki rešujejo skupaj. Ugotovil je, da je v Idriji veliko želja za širitve dejavnosti in programov v poslopju starega zdravstvenega doma. Za izvajanje novih zdravstvenih programov pa bo moral zdravstveni dom dobiti tudi nove kadre, kar pa velja tudi za izvajanje že pridobljenih programov. Posebej je izpostavil težave ambulante medicine dela in športa, saj je po njegovih ugotovitvah na Idrijskem veliko uspešnih podjetij. Za splošno populacijo pa bo pomemben Center za krepitev zdravja, ki se bo moral vključiti tudi v reševanje resnih javno-zdravstvenih težav. Občina Idrija namreč po številu obolelih zaradi astme in smrti zaradi alkohola pomembno odstopa od državnega povprečja.

Z 18 glasovi za in brez glasu proti so člani občinskega sveta izdali soglasje k imenovanju Tomaža Glažarja za direktorja Zdravstvenega doma Idrija za štiriletni mandat

V razpravi je Erik Logar opozoril na slabo urejeno naročanje na preglede pri zdravnikih. Cirila Hladnik je povedala, da je kandidatovo predstavitev pregledala dvakrat. Prvič kot zaposlena v zdravstvenem domu in drugič kot uporabnica zdravstvenih storitev. Pri obeh pregledih pa je bila nad kandidatovo vizijo navdušena in zato mu je v svojem imenu in v imenu sodelavcev že pred glasovanjem izrekla dobrodošlico. Razpravo je sklenil Franci Medic, ki je od kandidata zahteval opredelitev kratkoročnih prioritetnih nalog.

Z 18 glasovi za in brez glasu proti so člani občinskega sveta izdali soglasje k imenovanju Tomaža Glažarja za direktorja Zdravstvenega doma Idrija za štiriletni mandat.