Svetniki potrdili direktorico knjižnice

Objavljeno: petek, 27. 11. 2020 ob 13:52 | Damijan Bogataj

Kot v današnji izdaji poročajo Idrijske novice, je občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na rednem novembrskem zasedanju občinskega sveta v Idriji predlagala izdajo soglasja k imenovanju Nade Božič Eržen na mesto direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, saj jo je svet zavoda že potrdil.

V razpravi na novembrskem zasedanju občinskega sveta je Franci Medic menil, da bi se kandidatka za tako pomembno mesto morala predstaviti na zasedanju občinskega sveta. Imenovanje so obravnavali tudi člani odbora za družbene dejavnosti in izdali soglasje. Občinski svetniki so z večino potrdili izdajo soglasja.

Svet Občine Cerkno bo o imenovanju Nade Božič Eržen predvidoma razpravljal in odločal na rednem decembrskem zasedanju. Njihovo mnenje pa ne bo odločilno, saj skladno s statutom večinski ustanovitelj izda soglasje, manjšinski lastnik pa le mnenje. Mandat vršilke dolžnosti direktorice Nadi Božič Eržen poteče v prvih tednih januarja 2021.

V svet Osnovne šole Idrija so bile kot predstavnice Občine Idrija imenovane Petra Vončina, Jožica Lazar in Vesna Miklavčič.