Svetniki glasovali proti Milovani Lukan

Objavljeno: 25. 9. 2020 ob 7:42 | Damijan Bogataj

Idrijski občinski svetniki so sinoči na rednem septembrskem zasedanju zavrnili predlog sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija za imenovanje Milovane Lukan na vodilno delovno mesto direktorice zavoda.

Na razpis so prejeli samo prijavo Milovane Lukan, ki je izpolnjevala vse formalne pogoje

Po nepričakovanem odhodu Marije Magajne z mesta direktorice zavoda, ki je sprejela službo na Ministrstvu za zdravje, je svet ZD Idrija objavil razpis, preko katerega so iskali kandidate za zasedbo prostega delovnega mesta. Prejeli so samo prijavo Milovane Lukan, ki je izpolnjevala vse formalne pogoje za zasedbo vodilnega delovnega mesta. Po zaslišanju na svetu zavoda jo je ta soglasno potrdil za novo direktorico. 

Pred uveljavitvijo tega sklepa pa je moral svet zavoda pridobiti še soglasje ustanovitelja. Z vlogo so tako zaprosili Občino Idrija, ki je izdajo soglasja uvrstila na zasedanje občinskega sveta, ta pa je še prej gradivo posredoval v obravnavo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidatka se je udeležila zaslišanja na tem odboru, ki pa članov tega organa ni navdušil. Z večino glasov so občinskemu svetu predlagali, naj na prosto mesto direktorice ne potrdi Milovane Lukan. Enako stališče so oblikovali tudi člani občinskega odbora za družbene dejavnosti.

svet-idrija--3-25-9-020.jpg

Samo Kuščer

V razpravi na rednem zasedanju občinskega sveta je župan Tomaž Vencelj kandidatko, ki je sicer tudi članica občinskega sveta, pozval k razpravi. Povedala je, da so bili opravljeni vsi postopki, skladno z veljavnimi pravili pri izbiranju kandidatov za vodilna delovna mesta v javnih zavodih. Izpostavila pa je dejstvo, da so bili za njeno imenovanje vsi člani sveta zavoda, kar pomeni, da sta za imenovanje glasovala tudi predstavnika občine in zaposlenih. Sama jih je prepričala s programom vodenja, ki bi korenito izboljšal delovanje tega javnega zavoda v dobrobit občanov. Ugotovila je, da se na občinskih odborih in občinskem svetu oblikujejo in sprejemajo politične odločitve in s tem posredno namignila na razkorak med stroko in politiko.

Zoper tako razlago delovanja občinskega sveta in odbora je v razpravi pred odločanjem nastopil občinski svetnik Samo Kuščer. Povedal je, da je na zasedanju komisije glasoval proti njenemu imenovanju pod vtisom njene predstavitve, saj je ugotovil, da »ni bila videti sposobna za vodenje zavoda«. Po njegovem mnenju samo želje niso dovolj za uspešno vodenje javnega zavoda. »Potrebno je znanje in potrebni so konkretni načrti,« je dodal.

Razpravljal je tudi Bojan Režun, ki je oporekal oceni o političnem glasovanju in zatrdil, da so člani njegove svetniške skupine Socialnih demokratov odvezani zaveze o enotnem glasovanju. »Vsak bo glasoval po svoji vesti,« je še dodal dolgoletni podžupan in sedaj državni svetnik Bojan Režun.

Župan Tomaž Vencelj je predlagal tajno glasovanje in to je podprlo sedem občinskih svetnikov, štirje pa so bili proti. Po zamudnem glasovanju in preštevanju glasovnic je komisija ugotovila, da sta od 18 oddanih glasovnic bili dve celo neveljavni, za imenovanje Milovane Lukan na mesto direktorice ZD Idrija so glasovali trije, proti pa trinajst občinskih svetnikov.

Po včerajšnji zavrnitvi na zasedanju občinskega sveta v Idriji moral svet zavoda ponoviti razpis in spet izpeljati vse z zakonom predpisane postopke.

Svet zavoda, ki ga vodi Bogdan Tušar, je pred imenovanjem Milovane Lukan med strokovno in politično javnostjo izpeljal neformalno zbiranje mnenj in tudi v luči teh pozitivnih stališč vseh vprašanih sprejel sklep o imenovanju kandidatke na mesto direktorice. Po včerajšnji zavrnitvi na zasedanju občinskega sveta v Idriji bo moral svet ponoviti razpis in spet izpeljati vse z zakonom predpisane postopke.

Tajno glasovanje