AKTUALNO

Svetniki dvignili cene komunalnih storitev

Objavljeno: četrtek, 15. 7. 2021 ob 8:46 - zadnja posodobitev: 15. 7. 2021 ob 9:29 | Damijan Bogataj

Svet Občine Cerkno je na sinočnjem zasedanju sprejel povišanje cen storitev, ki jih opravlja Komunala Idrija. Ta je na območju občine pooblaščena le za izvajanje javne gospodarske službe zbiranja in odlaganja odpadkov.

svet-cerkno-15-7-2021-3.jpg

S tem sklepom o zvišanju cen so občinski svetniki končali z zavlačevanjem prilagajanja cen realnim stroškom, ki jih ima idrijska komunala pri zbiranju odpadkov v cerkljanski občini. Gre za dolg, ki se je nabiral v preteklih letih, saj takratni občinski svetniki niso hoteli sproti zviševati cen. Tako se je na ločenem stroškovnem mestu nabralo za okoli 148.000 evrov dolgov, ki jih je idrijska komunala na vsak način želela izterjati.

Občinski svetniki so ob rebalansu proračuna najprej zagotovili 50.000 evrov iz proračuna, preostalih 98.000 pa razdelili med občane, ki so zavezanci za plačevanje odvažanja odpadkov. Ta znesek bodo občani poplačevali v prihodnjih petih letih.

V razpravi na zasedanju sveta občine so občinski svetniki nanizali tudi vrsto predlogov za izboljšanje delovanja komunale na njihovem območju. Ob sporočilu vodstva komunale, da je izvedlo korenito optimizacijo, pa so pripomnili, da sami vidijo še vrsto pomanjkljivosti. Opozorili so na to, da so na podeželju še vedno zelo pomanjkljivo označeni zabojniki za odpadke in zato se pogosto dogaja, da občani napačno odlagajo odpadke.

Občinski svetniki so ob rebalansu proračuna najprej zagotovili 50.000 evrov iz proračuna, preostalih 98.000 pa razdelili med občane, ki so zavezanci za plačevanje odvažanja odpadkov

svet-cerkno-15-7-2021-1.jpg

Dolg iz preteklih let bodo občani poplačevali na položnicah prihodnjih pet let

Kritični so bili tudi do tega, da na območje njihove občine prinašajo odpadke občani iz sosednjih občin ter nad tem, da je odvažanje kosovnih odpadkov sila nepregledno in neracionalno.

S pičlo večino glasov so občinski svetniki predlagano povišanje cen za komunalne storitve sprejeli. Zasedanje sveta je zaradi bolezni župana Gašperja Uršiča vodil podžupan Domen Uršič.