Svetniki brez razprave razdelili 270.000 evrov

Objavljeno: torek, 8. 6. 2021 ob 14:19 - zadnja posodobitev: 9. 6. 2021 ob 7:07 | Damijan Bogataj

V ponedeljek, 7. junija, so se na prvi izredni seji v tem sklicu sestali svetniki Občine Cerkno. Soglasno so potrdili predlagani rebalans proračuna in z njim zagotovili denar za rušenje starega mostu Koblar. S tem so omogočili trgovini Spar, da bo nove prostore v Cerknem odprla 19. avgusta letos.

spar-9-6-2021.jpg

V veljavnem proračunu občine je bilo za rušenje starega mostu Koblar rezerviranih 15.000 evrov. Ko so pred dnevi iskali izvajalca za rušenje mostu, pa se je izkazalo, da ta sredstva ne bodo zadostovala. Konkretni ponudnik je bil na osnovi projekta in popisov podjetja Hidrotehnik sedaj pripravljen most porušiti za 87.000 evrov, ki pa jih v veljavnem proračunu občine ni bilo.

Hidrotehnikov projekt je po novem predvidel rušenje starega mostu in razširitev struge za 20 centimetrov ter pozidavo struge hudournika.

Kot je na izredni seji povedal direktor občinske uprave Oton Lahajnar, se je delegacija občine najprej odpravila na novogoriško izpostavo državne direkcije za vode z upanjem, da bo država pokrila strošek urejanja vodotoka. Tam uspeha ni bilo, saj so na direkciji zagotovili, da niso dolžni plačevati za urejanje vodotokov, ko gre za lokalno infrastrukturo.

Soočeni s tem dejstvom so se predstavniki občine obrnili na poslovodstvo podjetja Spar s pobudo, da podjetje plača polovico razlike med predvideno ceno v veljavnem proračunu in ponujeno ceno najugodnejšega ponudnika. Ta pa je po podrobnem pregledu dokumentacije ponudbo iz 87.000 od petka do ponedeljka znižal na 52.000 evrov. Kot je na zasedanju sveta povedal direktor občinske uprave Oton Lahajnar, so se z upravo podjetja Spar dogovorili o polovičnem sofinanciranju razlike med zadnjo znižano ceno ponudnika in že zagotovljenim denarjem v proračunu občine. To pomeni, da bo občina ob že rezerviranih 15.000 plačala še 22.000, podjetje Spar pa 15.500 evrov.

Finančna služba je ugotovila, da je imel proračun občine v lanskem koledarskem letu 711.000 evrov dobička, kar je 272.000 evrov več od načrta. To razliko so sedaj prerazporedili za rušitev starega mostu Kobler, modernizacijo občinskih cest, gradnjo novega mostu Koblar in gradnjo treh propustov hudournika Korenina v Gorjah.

Cerkljanski občinski svetniki so brez razprave in brez vzdržanega glasu ali glasu proti tako različico rebalansa proračuna sprejeli

Za piko na i je občina trgovskemu podjetju odstopila prostor v občinskem glasilu, kjer bodo lahko predstavili vložke podjetja v lokalno infrastrukturo.

Občinski svetniki so brez razprave in brez vzdržanega glasu ali glasu proti tako različico rebalansa proračuna sprejeli. Finančna služba je namreč ugotovila, da je imel proračun občine v lanskem koledarskem letu 711.000 evrov dobička, kar je 272.000 evrov več od načrta. To razliko so sedaj prerazporedili za rušitev starega mostu Kobler, modernizacijo občinskih cest, gradnjo novega mostu Koblar in gradnjo treh propustov hudournika Korenina v Gorjah.

Občinski svetniki o predlaganem rebalansu niso razpravljali. Vseh 16 svetnikov je glasovalo za popravljen proračun in s tem je bila izredna seja sveta občine tudi zaključena.