Svetniki brez glasu proti razdelili dobre štiri milijone evrov

Objavljeno: četrtek, 31. 12. 2020 ob 10:49 | Damijan Bogataj

Občinski svetniki v Cerknem so se v ponedeljek, 28. decembra, še zadnjič v tem koledarskem letu sestali na rednem zasedanju. Osrednjo pozornost so posvetili drugemu branju proračuna občine za prihodnje leto.

stara-eta-31-12-2020.JPG

V drugo različico so vključili večino predlogov občinskih svetnikov za izvedbo posameznih projektov

Dokument je med prvim in drugim branjem doživel vrsto vsebinskih sprememb. Kot je na zasedanju, ki je potekalo preko aplikacije Zoom, povedal direktor občinske uprave Oton Lahajnar, so uspeli v drugo različico vključiti večino predlogov občinskih svetnikov za izvedbo posameznih projektov.

Tako bodo 2.500 evrov več denarja namenili pripravam na selitev zdravstvene postaje v nekdanjo upravo Ete. Načrt, da bodo v tretjem nadstropju uredili stanovanja, se ne bo uresničil, saj se sedaj ogrevajo za idejo, da bodo tam uredili dnevni center za varovanje starejših.

Kar 70.000 evrov pa bo proračun občine v prihodnjem letu namenil za prenovo in dozidavo mrliške vežice v Cerknem. Ob teh sredstvih bo Krajevna skupnost Cerkno primaknila še 60.000 evrov lastnih sredstev, kar bi po mnenju poznavalcev moralo zadostovati za izvedbo načrtovane prenove in dograditve. Za nakupovanje parcel bo namesto sprva načrtovanih 74.087 sedaj občina namenila 80.272 evrov. S tem denarjem bodo kupili parcelo za novo pristajališče helikopterjev, za bikepark in še nekaj drugih zemljišč.

Dobrih 30.000 evrov pa bo občina namenila za izdelavo posnetka stanja občinskih cest, za kar so v občinski upravi že prejeli ponudbo enega od potencialnih izvajalcev. Podvojili pa bodo tudi sredstva za izobraževanje zaposlenih v občinski upravi, za kar po novem občina namenja 3.650 evrov. Toliko bo stalo izobraževanje enega od uslužbencev v letu 2021. Za zimsko službo bo občina po novem namesto 143.444 namenila 158.444 evrov, saj bodo zgradili skladišče za pesek in sol na Straži, ki bo stalo okroglih 15.000 evrov.

Občina bo obnovila tudi most na »Kurn’ku«, za kar bodo iz proračuna namenili 3.000 evrov. Kot so ugotovili na občini, bodo z obnovo izboljšali varnost za vse uporabnike tega mostu, ki se nahaja na javnih površinah. V prvi fazi bodo kupili lesene hrastove deske, za kar so že pridobili ponudbo enega od ponudnikov.

Za okroglih 7.000 evrov pa bodo uredili začasno pristajališče za helikopterje, ki ga morajo zaradi napovedane gradnje trgovine seliti iz sedanje lokacije. Na območju novega pristajališča bo podjetje Elektro Primorska kable vkopalo v zemljo. Občina je od prvega do drugega branja podvojila rezervirana sredstva za razvoj podeželja in za kmečko tržnico v Cerknem. Za kar 25.000 evrov pa so povečali sklad za pokrivanje stroškov razpisov iz izdelavo projektov, ki je po novem vreden okroglih 40.000 evrov. Po 10.000 evrov bodo plačali projektantom za izdelavo načrtov za posodobitev ceste Laharn – Žabže in Zakojca – Hudajužna, za projekt ceste v KS Podlanišče v smeri proti Novi Oselici čez »Pstata« pa bodo plačali 5.000 evrov. Za projektno dokumentacijo za sprejemni center Partizanske bolnice Franja bo občina namenila 20.000 evrov in si s tem odprla vrata do državnega razpisa.

Dodatnih 1.600 evrov občina namenja pogrebninam, saj je vse več primerov, ko umrejo občani brez sredstev za plačilo pogreba.

Načrtovano popotresno obnovo starega Gasilskega doma Cerkno bodo premaknili v prihodnja leta. V letu 2021 bodo za dokumentacijo in izvedbo prve faze del namesto prej načrtovanih 222.000 po novem namenili 64.393 evrov. Za drugo branje proračuna pa so zmanjšali tudi načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcu iz 12.500 na 5.500 evrov.

Še pred glasovanjem o proračunu je župan Gašper Uršič vložil dopolnilo, s katerim so v proračunu oblikovali sklad za postavitev spomenika Francetu Bevku, ki je umrl pred 50 leti. Za ureditev spomenika bodo imeli sedaj na razpolago 5.000 evrov.

Občinski svetniki so soglasno sprejeli proračun Občine Cerkno za leto 2021.

Za projektno dokumentacijo za sprejemni center Partizanske bolnice Franja bo občina namenila 20.000 evrov in si s tem odprla vrata do državnega razpisa