Svet zasedal preko videokonference

Objavljeno: 17. 4. 2020 ob 7:53 / zadnji poseg: 17. 4. 2020 ob 8:45 - Avtor: Damijan Bogataj

Včeraj zvečer je po skoraj polletnem premoru spet zasedal svet Občine Cerkno. Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer so izpeljali zasedanje preko videokonference, tako da so svetniki sedeli pred domačim računalnikom in preko video povezave sodelovali v razpravah in odločanju. Kljub začetnim zadregam, je zasedanje potekalo tekoče in brez težav.

svet-cerkno-17-4-2020.jpg

Najpomembnejši točki tokratnega zasedanja sta bili sprejem višjih cen za odvažanje odpadkov in sprejem proračuna občine v prvem branju. V obeh primerih je večina svetnikov podprla predloge župana Gašperja Uršiča, ki mu je na tej seji prvič stal ob strani tudi novi direktor občinske uprave Oton Lahajnar.
Občinski svetniki so bili ob 23. uri že tako utrujeni, da razen zahval prostovoljcem, ki sodelujejo pri šivanju in razdeljevanju mask, niso postavili nobenega vsebinskega svetniškega vprašanja. Kdaj bo župan Gašper Uršič sklical novo sejo, še ni znano. S sklicem pa bo verjetno pohitel, saj včeraj svetniki proračuna niso potrdili v dokončni obliki. Drugo branje je župan umaknil z dnevnega reda tega zasedanja.