Stara hiša je lahko novo stanovanje

Objavljeno: četrtek, 19. 11. 2020 ob 7:25 | Avtorica besedila: Katja Martinčič

V mesecu oktobru je v Idriji potekal natečaj z naslovom »Stara hiša - novo stanovanje«, ki naj bi lastnike številnih praznih stavb v občini spodbudil k prenovi in oddajanju le-teh v uporabo podnajemnikom.

hise-tolminska-19-11-2020.jpg

Na natečaj je prispelo le nekaj prijav, izmed katerih pa je strokovna komisija izbrala dva predloga, ki najbolje podpirata glavne cilje projekta: aktivacijo praznih stanovanjskih enot in povečanje števila najemnih stanovanj v občini Idrija. Kriteriji za ocenjevanje so bili tudi skladnost s smernicami Nacionalnega stanovanjskega programa, ki narekuje odpravljanje stanovanjske revščine in spodbujanje sobivanja med vrstniki in med generacijami, skladnost z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki bdi nad rudarsko dediščino, ter ustreznost po kriterijih Nacionalnega programa varstva okolja, ki zahteva, da prenova ne povzroča negativnih vplivov na okolje in predstavlja smotrno izrabo prostora.

V naslednjih mesecih bodo izdelali idejni načrt prenove za hišo na Čopičevi ulici 7 v lasti Romane in Andreja Kavčiča in hišo na Tolminski cesti 40 v lasti Klare Rovtar. Lastnikom bodo svetovali tudi statik, svetovalec za energetske prenove in pravna služba glede oddaje v najem.

hise-kavcic-19-11-2020.jpg