Sprejetega zakona ne izvajajo

Objavljeno: 30. januarja 2020 ob 11:10 / posodobljeno: 30. januarja 2020 ob 11:59

Poslanec Samo Bevk je na ponedeljkovem zasedanju Državnega zbora RS ministru za kulturo Zoranu Pozniču zastavil poslansko vprašanje. V njem je opozoril na to, da se tudi leto po sprejetju v državnem zboru v praksi ne izvaja novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Avtor: spletno uredništvo

samo-bevk-30-1-2020.jpg

Samo Bevk je v obširnem nastopu povedal, da naj bi po oktobra 2017 sprejeti noveli Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo morali investitorji del sredstev, namenjenih za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti, nameniti za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. Z izvajanjem tega ukrepa bi se bogatil javni prostor z umetniškimi deli. »Ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih je v javnem interesu, ki se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, turistično-gospodarskim, simbolnim in identifikacijskim pomenom za državo, občine in naselja,« je povedal Samo Bevk.

Novela zakona predvideva 1,25 % delež za naložbe v likovna dela za prenove ali novogradnje v vrednosti do 10 milijonov evrov oziroma 1 % delež za višje vrednosti. Med pozitivne učinke tega ukrepa bi lahko šteli tudi vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih likovnih del, stabilnejše razmere za delo in življenje likovnih ustvarjalcev, še posebej samostojnih kulturnih ustvarjalcev, večja kultiviranost javnega prostora in višjo vrednost javnih objektov. Vendar pa v praksi temu ni tako.

To je v odgovoru na poslančevo vprašanje ugotovil tudi minister za kulturo Zoran Poznič. Povedal je, da na Ministrstvu za kulturo ugotavljajo, da so bili v obdobju, ki sledi od sprejetja tega zakona, uresničeni vsi ukrepi, ki jih določbe dopolnjenega predmetnega zakona nalagajo in so v pristojnosti ministrstva. Pripravljen, sprejet in objavljen je bil pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih. Prijavljen in objavljen je bil tudi javni poziv k predlaganju kandidatov za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih. Prijavljeno in posredovano vsem državnim organom je bilo obvestilo o uzakonjenju predmetnega kulturno-političnega ukrepa umetniškega dela že v javnih investicijskih projektih z navodili, kako naj ga le-ti izvajajo. Potekalo je zbiranje, urejanje in preverjanje ustreznosti prijav kandidatov, ki so se odzvali na javni poziv. Prijavljen in na spletnih straneh ministrstva je bil objavljen seznam preverjenih ustreznih strokovnjakov, ki bodo pri izbiri investitorjev sodelovali v strokovnih komisijah, ki so jih ti zakonsko obvezni imenovati za izbiro umetniških del v javnih projektih.

Ker je javni poziv odprt vse do morebitne spremembe zakonskih določb, ki uzakonja predmetne ukrepe, se ta seznam z novimi prijavami ali umikom posameznih strokovnjakov iz njega sproti dopolnjuje in spreminja.

poznic.jpg

»Torej, na Ministrstvu za kulturo smo pripravili vse potrebne podlage za pričetek operativnega izvajanja tega kulturno-političnega ukrepa. Da pa se to res začne izvajati, ko bo prvi investitor javnega investicijskega projekta pričel z njim ter bo za to moral izvesti vse aktivnosti, ki jih le ta predvideva, se pravi, ta zakon pride v implementacijo takoj, ko bo javni investicijski projekt večjih razsežnosti v izvedbi,« je še povedal minister Zoran Poznič.

Ob koncu lanskega leta je minister kolegom ministrom poslal pismo, v katerem jih je opozoril na to, da se v več kot enoletnem obdobju veljavnosti novele zakona njene določbe še ne izvršujejo. Zato jih je prosili, naj v ministrstvih, ki jih vodijo, ter v službah, za katere so pristojni, spodbujajo uveljavitev implementacije tega zakona. Ministrstva za notranje zadeve, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za obrambo, za pravosodje, za izobraževanje, znanost in šport, za kmetijstvo, za zdravje, za finance in služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so se različno odzvala.

Odzvali so se le na Ministrstvu za notranje zadeve z napovedjo, da bodo v sklopu načrtovanih večjih obnovitvenih del poslovnih projektov, kot je projekt obnove strelišča v letu 2020, namenilo del sredstev za nakup umetniških del. Pri tem na Ministrstvu za kulturo ugotavljajo, da bo potrebno za izvajanje novele prepričati še vodilne na Ministrstvu za finance, ker je to ministrstvo ključno pri vodenju vseh postopkov, povezanih z investicijami, financiranimi iz javnih sredstev, ter ima pregled nad vsemi javnimi investicijami v državi.

samo-bevk-30-1-2020-2.jpg