Spomin na Engelberta Gangla

Objavljeno: četrtek, 12. 11. 2020 ob 21:13 / posodobljeno: petek, 13. 11. 2020 ob 8:29 | Spletno uredništvo

Na današnji 12. november se je leta 1873 v Metliki rodil Engelbert Gangl, ki je pomembno zaznamoval tudi delovanje idrijske realke.

00-engelbertgangl.0x800.jpg

Po ljudski šoli v Metliki je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Novem mestu in leta 1888 odšel na ljubljansko učiteljišče, ki ga je zaključil leta 1892. Prvo zaposlitev je dobil v Budanjah na Primorskem, po letu dni pa so ga premestili na deško mestno šolo v Ljubljano. Odločil se je za nadaljevanje študija pedagogike, odšel na Dunaj in tam diplomiral leta 1902, nato pa poučeval na dekliški šoli v Ljubljani. V Idriji je poučeval na pripravnici in na realki od leta 1903 do leta 1917, ko se je preselil v Trst. Po razpadu Avstro-Ogrske se je vrnil v Ljubljano, kjer je bil imenovan za višjega šolskega nadzornika.

Dejaven je bil na različnih področjih, zagotovo pa je njegov prispevek zelo pomemben pri oblikovanju učbenikov za slovenske osnovne in srednje šole, mladinsko slovstvo in leposlovje na sploh, saj je pisal pesmi, novele in črtice. Zelo dejaven je bil tudi v stanovskem glasilu Učiteljski tovariš, ki ga je v letih 1904-1924 tudi urejal. Aktiven je bil pri Sokolih, tako na slovenski kot tudi na jugoslovanski »sokolski sceni«, pomagal pa je tudi metliškim sokolom pri gradnji njihovega doma, čeprav jih je v ta projekt skoraj da prisilil. Ustanovil je tudi mladinsko glasilo Zvonček in ga urejal v letih od 1900 do 1929. Poleg tega je bil tudi urednik Šolskega lista in Gabrščkove knjižnice za mladino. Že leta 1891 si je prizadeval za ustanovitev Učiteljske tiskarne in z zamislijo 1906. leta tudi uspel.

V času življenja v Idriji je Engelbert Gangl aktivno sodeloval tudi v politiki in bil leta 1908 izvoljen za deželnega poslanca.

Pomembna so tudi njegova prizadevanja za ohranitev in posodobitev starega rudniškega gledališča. V časopisu Slovan je leta 1905 objavil obsežen zapis o gledališču v Idriji, ki sta mu dodani tudi dve fotografiji notranjosti. Gre za najstarejše doslej odkrite dokumente o nekdanjem izgledu gledališča.

Med drugo svetovno vojno je bil med soustanovitelji Rdečega križa Slovenije in na ustanovnem zboru junija 1944 postal njegov podpredsednik.

Umrl je 25. februarja 1950 v Metliki. Na rojstni hiši danes stojita dve spominski plošči: njemu in stricu Alojzu Ganglu, znanemu kiparju, oba pa imata doprsna kipa pred vhodom v Metliški grad. V Idriji je spomin na uglednega meščana povsem zamrl.

Pomembna so tudi njegova prizadevanja za ohranitev in posodobitev starega rudniškega gledališča. V časopisu Slovan je leta 1905 objavil obsežen zapis o gledališču v Idriji, ki sta mu dodani tudi dve fotografiji notranjosti.