Spet poplave v Modri dvorani in Športno-rekreacijskem centru

Deli:

Idrija, 14. novembra 2019

Damijan Bogataj

Obilno deževje, ki je minule dni ob močni plimi botrovalo poplavam v Piranu, je kup nevšečnosti povzročilo tudi v Idriji. Največ težav so imeli zaradi dežja v Športno-rekreacijskem centru in Modri dvorani, saj streha na obeh objektih pušča.

dvorana-14-11-019.jpg

Tako lovijo vodo športni delavci v Športno rekreacijskem centru

/ foto: Jošt Lapajne

Ko ob deževju voda iz strehe teče v dvorano, upravljavci to lovijo z vedri in s tem preprečujejo še večjo škodo. Ker pa vse vode tako ni mogoče ujeti, ta na parketu povzroča škodo in zaradi tega je motena tudi uporaba obeh dvoran za športne in druge aktivnosti.

Na velike težave s športnimi objekti so ob začetku novega šolskega leta opozorili člani sveta staršev na Osnovni šoli Idrija. Starši so zaskrbljeni ob dejstvu, da so »na nekaterih mestih v telovadnici po tleh brisače in plastične posode, kar ni varno za otroke«, kot so zapisali. Zaradi zamakanja je poškodovan tudi parket, na mestih, kjer je stalno izpostavljen zamakanju, pa je že v zelo slabem stanju. Na šoli zavračajo krivdo za te razmere in opozarjajo, da je lastnica objekta občina, Modro dvorano in športni center pa upravlja Komunala Idrija. Osnovna šola Idrija je po izjavi ravnateljice Ivice Vončina le uporabnik in plačuje uporabo. Na občino pa so že naslovili vlogo s pobudo, da se zaradi zamakanja nemudoma ukrepa.

Na komunali so z razmerami seznanjeni. V enem od poročil, ki jih redno pošiljajo na občino, so zapisali, da imata oba objekta dotrajano kritino. Športno-rekreacijski center je bil zgrajen leta 1969, Modra dvorana pa leta 1982. Pri vzdrževanju komunala išče predvsem rešitve, kako bi zadostila zahtevam zdravstvenega in požarnega inšpektorja, ki sta po pregledu poslopij izdala več navodil za izboljšave.

75241133_10220677757802768_2127651962928

Ob težavah s streho pa uporabniki Modre dvorane tarnajo tudi nad tem, da je razsvetljava neustrezna. Komunala je sicer nadomestila vse nedelujoče in slabo delujoče

živosrebrne žarnice in dušilke glavne razsvetljave, a pri tem naletela na težavo, saj žarnice takega tipa v EU niso več dobavljive. Obstoječa razsvetljava ima po današnjih standardih SIST EN 12193 tudi premajhno svetilnost (300 do 400 lux) za izvajanje ligaških tekem in kaj lahko se zgodi, da bodo morali športniki prekiniti z ligaškimi tekmami v tej dvorani.

sportni center.jpg

Trenutno se močno trudimo, da bo v prihodnosti bolje. Ni mi pa jasno, zakaj v preteklosti ni bilo vlaganj vsaj v redno vzdrževanje vseh naštetih objektov.

Tomaž Vencelj,

župan Občine Idrija

Športno-rekreacijski center je bil zgrajen leta 1969 / foto: zajem zaslona Google Street View

Vrsto let je za upravljanje z Modro dvorano in Športno-rekreacijskim centrom skrbelo zasebno podjetje Ydria sport. Ker predstavniki tega z občino nisi uspeli doseči dogovora o povišanju sredstev za upravljanje in najnujnejše vzdrževanje, so koncesijsko pogodbo prekinili in upravljanje je prevzela komunala. Ta je sprva pristala na iste cene, kot jih je imel ob prekinitvi koncesionar, a že kmalu ugotovila, da se računica ne izide. Zato je tudi komunala občini vrnila koncesijo, s čimer se je strinjal tudi prejšnji župan Bojan Sever.

Ta je potem s komunalo podpisal dogovor, da slednja občini vsak mesec zaračunava operativne stroške in občina jih plačuje, koncesije pa komunala nima več. Tako je na primer občina za upravljanje nogometnega stadiona, Modre dvorane, Športno-rekreacijskega centra, Rudniške dvorane in dvorane v Spodnji Idriji na primer v februarju plačala 31.500 evrov, junija 24.600, avgusta pa 13.600 evrov. Ta sredstva pa niso namenjena investicijskemu vzdrževanju in posodobitvam objektov ampak le plačevanju operativnih stroškov.

Iz občinske uprave so nam danes sporočili, da je 28. 8. 2018 župan Bojan Sever sprejel in potrdil odstop Komunale Idrija od koncesijske pogodbe (prenehanje izvajanja). 21. 12. 2018 je občina sklenila aneks k pogodbi s komunalo, da do nove ureditve upravljanja športnih in kulturnih objektov dejavnost izvaja komunala in občini zaračuna vse stroške, ki ji pri tem nastanejo.

Na strehi Modre dvorane se je letos izvršilo nujna sanacijska dela in zato je predvsem potrebno ugotoviti, zakaj streha spet pušča. Bojazen, da bi zaradi puščanja strehe morali prekiniti ligaška tekmovanja, pa ni realna.

Tomaž Vencelj,

župan Občine Idrija

Na puščanje streh v Modri dvorani in Športno-rekreacijskem centru se je na zasebnem Facebook profilu odzval župan Tomaž Vencelj s pojasnilom, da »se močno trudimo, da bo v prihodnosti bolje. Ni mi pa jasno, zakaj v preteklosti ni bilo vlaganj vsaj v redno vzdrževanje vseh naštetih objektov. Res je sramotno!« je še zapisal župan Tomaž Vencelj.

kk-hidria-14-11-019.jpg

Bodo v Modri dvorani še potekale ligaške tekme? / foto: Facebook arhiv KK Hidria

Zaradi poplav v obeh športnih objektih so zaskrbljeni tudi številni občani. Marko Kogej ob tem ugotavlja, da so Idrijčane na področju športnih objektov prehiteli domala vsi, Zagorje, Kočevje in tudi Sežana. »In ugotoviš, da smo revčki pravzaprav v tej naši luknji. Rudniška dvorana, nogometno igrišče (brez pomožnega igrišča, reflektorjev, ...), Modra dvorana, ... Beda od bede!!!«

Športni učitelj Drago Kavčič pa meni, da bo treba hitro ukrepati. »Najprej poslati nekoga na streho Modre dvorane, Športnega centra, da ugotovi kje streha pušča na to popravi. Ker, ko se bo začel dvigovati parket ne bo več možno izvajati nobene aktivnosti v teh dvoranah. Ne vem kje bodo po tem lahko trenirali košarkarji in vadili ostali rekreativci, da o pouku športne vzgoje v dopoldanskem času ne govorim. Mislim, da se je nad tem potrebno zamisliti. Dolgoročno pa zelo podpiram predlog o ustanovitvi Zavoda. To bi bila dobra rešitev.«