dr. Sonji Rutar zlata plaketa univerze

Objavljeno: petek, 16. 4. 2021 ob 8:41 | Spletno uredništvo

V tednu, ko je Univerza na Primorskem obeleževala 18-letnico ustanovitve, je rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar podelila nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja in zahvale za dosežke na področju znanstvenega, umetniškega in pedagoškega dela kot tudi prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze. Zlato plaketo Univerze na Primorskem so podelili izredni profesorici dr. Sonji Rutar.

sonja-rutar-16-4-2021-2.jpg

Njeno pedagoško odličnost prepoznavajo v njenem profesionalnem koordiniranju pedagoške prakse in neposrednih stikih s številnimi mentorji in vrtci. V letu 2007 je sodelovala pri pripravi izhodišč za vzpostavitev

sistema tutorstva, kasneje pa tudi pri oblikovanju koncepta programa pedagoško-andragoškega izobraževanja za visokošolske učitelje in sodelavce univerze, ki je bil prvi tovrstni program na nivoju visokega šolstva pri nas.

Sonja Rutar je podpisala več kot sto znanstvenih in strokovnih del, izvedla 52 predavanj in gostovanj na tujih univerzah na 44 domačih in mednarodnih dogodkih ter bila 44 študentom mentorica ali somentorica pri njihovih zaključnih delih. Bila je tudi predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo ter prorektorica za študijske zadeve.

»Z jasno vizijo o vsebinah, obliki in izvedbi trenutne naloge sodelavce povezuje v koherentne interdisciplinarne time z močno sinergijo, ki posledično zna in zmore delati le najboljše. Vzpostavila je več deset bilateralnih povezav univerze z univerzami v tujini ter neutrudno, požrtvovalno in predano utrjuje mednarodno vpetost v širši raziskovalni prostor,« so ob podelitvi zlate plakete univerze zapisali predlagatelji.

Izredna profesorica dr. Sonja Rutar, ki je nagrado univerze prejela na predlog Pedagoške fakultete, deluje na področju teorije vzgoje in predšolske pedagogike ter je nosilka predmetov na dodiplomskem in podiplomskih študijskih programih. V tem obdobju je sodelovala v množici raziskovalnih in razvojnih projektov ter pri pripravi novih študijskih programov Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, lnkluzivna pedagogika, Zgodnje učenje ter Izobraževanje odraslih in razvoj kariere.

Kot so zapisali predlagatelji v utemeljitvi, je »pomemben tudi njen prispevek k promociji in širši prepoznavnosti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.

navednice-modre_edited.png

Z jasno vizijo o vsebinah, obliki in izvedbi trenutne naloge sodelavce povezuje v koherentne interdisciplinarne time z močno sinergijo, ki posledično zna in zmore delati le najboljše. Vzpostavila je več deset bilateralnih povezav univerze z univerzami v tujini ter neutrudno, požrtvovalno in predano utrjuje mednarodno vpetost v širši raziskovalni prostor.