ČAS IN LJUDJE

Sonja Rutar na čelu Sveta za kakovost in evalvacije

Objavljeno: petek, 7. januarja 2022 ob 11:11 - zadnja posodobitev: 7. 1. 2021 ob 12:35 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Že v lanskem koledarskem letu je Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec imenovala nove člane in predsednika Sveta za kakovost in evalvacije, ki je svetovalno telo ministra, pristojno za spremljanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela. Svet daje soglasja k načrtom, vmesnim in končnim poročilom vseh posodabljanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji.

Nova sestava sveta je bila imenovana za obdobje petih let. Svet pokriva ključna področja vzgoje in izobraževanja na ravni douniverzitetnega izobraževanja na področju evalvacijskih študij, načrtovanja posodabljanj vzgojno-izobraževalnega dela in posodabljanj s poskusom. Predsednica sveta v novi sestavi je izr. prof. dr. Sonja Rutar, visokošolska učiteljica in raziskovalka na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

sonja-rutar-4-5-2021.jpg

Sonja Rutar je o delovanju v tem svetu za Idrijske novice povedala: »Za zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja in s tem približevanje idealu razvoja posameznika ter družbe morajo biti slišani in povezani vsi, ki strokovno in raziskovalno delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Zato so ob mednarodnih primerjalnih študijah tako potrebne in pomembne tudi nacionalne evalvacije in posodabljanja. Preverjati moramo značilnosti in delovanje sistema ter zaznavati potrebe po spremembah, z namenom zagotavljanja ustreznih priložnosti za razvoj in učenje otrok in mladostnikov. Svet s svojo sestavo povezuje predstavnike celotnega douniverzitetnega izobraževanja ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar je ključnega pomena za zagotavljanje kontinuitete načel in doseganja ciljev na ravni celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema.«

navednice-modre_edited.png

Za zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja in s tem približevanje idealu razvoja posameznika ter družbe morajo biti slišani in povezani vsi, ki strokovno in raziskovalno delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

in-studio-12.jpg

Povezava do pogovora iz TV studia Idrijskih novic