Šoli evropski znak kakovosti

Idrija, 5. novembra 2019

Damijan Bogataj

Osnovna šola Cerkno je za tri projekte, ki jih je vodila v prejšnjem šolskem letu, prejela evropski znak kakovosti. Tega podeljujejo v okviru programa Erasmus+, ki usklajuje evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

sola-cerkno---5-11-019-2.jpg
004.jpg

Projekte sta na Osnovni šoli Cerkno vodili učiteljici Anica Svetik in Mojca Lipužič Moravec ob pomoči številnih sodelavcev znotraj šole in zunaj nje in med temi se je posebej izkazal Cerkljanski muzej, ki skrbi za Partizansko bolnico Franja z znakom evropske dediščine. »Védenje o tem spomeniku z veseljem širimo med učence in učitelje v drugih deželah. Franja je bila zato eden od pomembnih poudarkov v projektu o kulturni dediščini. S pomočjo projektov eTwinning na šoli v pouk vnašajo zavest o medkulturni prepletenosti in evropsko dimenzijo,« je po prejemu evropskega znaka kakovosti povedal ravnatelj cerkljanske osnovne šole Mitja Dežela.

Projekt »Naša kulturna dediščina« je omogočal učencem spoznavanje kulturne dediščine, kamor uvršamo hiše, oblačila, jedi, obrti, otroške igre, običaje, glasbo, kulturno-zgodovinske spomenike, UNESCO dediščino in na tradicijo vezano besedišče. Projekt je bil medpredmetno zasnovan, krepil je jezikovne, socialne in medkulturne kompetence sodelujočih. Omogočil je tudi medgeneracijsko povezovanje na ravni celotnega domačega kraja. Presojevalci pa so poudarili predvsem dobro komunikacijo med projektnimi partnerji.

Drugi nagrajeni projekt je nosil naslov »Odpri oči – Odpri vrata«, ki je učencem približal programe EU in njihovo vlogo v vsakodnevnem življenju. Poleg tega so preko projekta preučevali povezave s sosednjimi državami, tuji jezik in kulturo. Projekt je krepil medkulturne, jezikovne, digitalne ter socialne kompetence. V okviru projekta so šole izpeljale srečanja učencev v živo, v obliki obiskov. Skupen izdelek projekta pa je trojezična igrica, ki je nastala z orodjem Scratch.

Védenje o tem spomeniku z veseljem širimo med učence in učitelje v drugih deželah. Franja je bila zato eden od pomembnih poudarkov v projektu o kulturni dediščini. S pomočjo projektov eTwinning na šoli v pouk vnašajo zavest o medkulturni prepletenosti in evropsko dimenzijo.

Mitja Dežela,

ravnatelj OŠ Cerkno

sola-cerkno---5-11-019.jpg

V akciji danes sodeluje že 680.000 učiteljev in vzgojiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje in vzgojitelje za iskanje partnerjev, a se je po več letih obstoja razvil v največjo virtualno evropsko skupnost poučevanja in učenja, ki omogoča profesionalni razvoj šolskega osebja, bogatitev pouka ter prispeva k večji kakovosti v izobraževanju.

Tretji projekt z naslovom »Ena skupina, en prostor, ena ura časa – Soba za pobeg v učilnici« je omogočal učenje jezika na inovativen in interaktiven način. Igra »escape room« omogoča skupinsko učenje reševanja nalog in problemov. Projekt je bil zelo dobro medpredmetno zasnovan, igre pa so aktivno preizkusili tudi učenci.