Se mladi res izseljujejo iz industrijskih mest?

Objavljeno: 16. 4. 2020 ob 14:43 - Avtor: L. G.

Z aprilom so v Idriji pričeli z izvajanjem projekta Mladi v industrijskih regijah − Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest.

idrija-2-4-2020-2.jpg

Vodilni partner projekta je Univerza v Gradcu, Občina Idrija pa poleg Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in združenja Verein Steirische Eisenstraße sodeluje kot partner v projektu. Ta poteka pod okriljem programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt bo potekal dve leti in bo obravnaval problematiko izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z vidika industrijske kulture. Problem oziroma izziv, s katerim se na znanstveni ravni srečujeta akademska partnerja, na vsakdanji lokalni ravni pa partnerski Občina Idrija in okrožje Leoben, zaznamovani z rudarsko preteklostjo in globalno konkurenčno industrijo. Cilj projekta je spodbuditi družbene inovacije in izboljšati institucionalne zmogljivosti s pilotnimi akcijami in dolgoročnim akcijskim načrtovanjem. Partnerstvo namerava rezultate projekta prenesti tudi v čezmejna politična priporočila, s čimer se bo znanje razširilo na celotno programsko območje.