Reševalci prevzeli novo reševalno vozilo

Idrija, 5. novembra 2019

Damijan Bogataj

Zdravstveni dom v Idriji ima od danes v uporabi več delovnih prostorov. V uporabo so namreč predali kletišče starega zdravstvenega doma, ki je bil zgrajen pred 100 leti. Reševalci so dobili tudi novo reševalno vozilo.

resevalci---5-11-019.jpg

Zadnja desetletja sta obe poslopji starega zdravstvenega doma neslavno propadali. Občina se je izkazala kot slab lastnik in je zaradi nevzdrževanja imela ob sedanji prenovi več stroškov, kot bi jih imela sicer ob primerni skrbi za objekt. V kletišču, ki je neposredno povezano s poslopjem novega zdravstvenega doma, je dobil prostore Center za krepitev zdravja, kot se imenuje program za redno spremljanje zdravja občanov. Ta je bil ustanovljen že marca lansko leto, do prvih primernih delovnih prostorov pa so uslužbenci in občani, ki njihove storitve potrebujejo, prišli šele danes. Kot je na slovesnem odprtju povedala generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Mojca Gobec, ima Slovenija dobro osnovno zdravstveno varstvo. To temelji na preventivi, ki je osnova za delovanje primarnega zdravstvenega varstva. »Potrebe ljudi postajajo drugačne in temu se mora prilagoditi tudi sistem zdravstvenega varstva.« Po znanje in izkušnje pa bodo poslej lahko Idrijčani hodili v Center za krepitev zdravja. Pohvalila je združevanje moči pri zbiranju potrebnega denarja, ki je za prenovo poslopja pritekel iz državne in občinske blagajne ter iz prihrankov zavoda.

Župan Tomaž Vencelj je obudil spomine na svojo mladost in srečevanja z zdravstvenimi delavci, ki so požrtvovalno opravljali svoje poslanstvo v sedaj rešenih in obnovljenih poslopjih. Koliko denarja je občina namenila za prenovo, župan ni razkril, povedal pa je, da so jih našli v skladu za popotresno obnovo, iz EU skladov, v državnem proračunu in še v proračunu Občine Idrija. Sočasno z odprtjem prenovljenega kletišča starega zdravstvenega doma so simbolno sklenili tudi energetsko sanacijo novega zdravstvenega doma, ki je bil doslej znan kot eden energetsko najpotratnejših objektov v občini. Za energetsko sanacijo, ki je vključevala menjavo oken in namestitev izolacijskega ovoja okoli zgradbe, so sklenili dogovor s podjetjem Petrol, ki je koncesionar v občini Idrija.

resevalci---5-11-019-2.jpg
Quotation-Marks.jpg

Potrebe ljudi postajajo drugačne in temu se mora prilagoditi tudi sistem zdravstvenega varstva.

Mojca Gobec

generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje

Zbrane je nagovoril tudi podžupan Občine Cerkno Domen Uršič, ki je zbrane spomnil na naravne lepote okolja in napovedal skorajšnjo selitev zdravstvene postaje v Cerknem v nekdanjo vojašnico, kjer je bila kasneje uprava podjetja Eta Cerkno. Zdravniku Tinetu Pavšiču, vodji urgence, je predal ključe novega reševalnega avtomobila, ki so ga plačali s prispevki ministrstva, obeh občin in zdravstvenega doma. Ta je ključe izročil vodji reševalne službe Olegu Vidmarju, ki bo z novim vozilom upravljal in skrbel, da bo vedno pripravljeno za reševanje hudo bolnih ali pa ponesrečenih.

Novo reševalno vozilo je najvišjega kakovostnega razreda. Ima štirikolesni pogon in je bilo pripeljano iz nemške tovarne Ambulantmobil. Osnovna konstrukcija je WV kombi s povišanim stropom. Pod pokrovom reševalno vozilo skriva »200 konjev« in po lastnostih sodi v sklop reševalnih vozil tipa »B«. V Idriji imajo sedaj dve taki vozili. V vozilu so nameščeni defibrilator, ventilator, aspiratorji, potrošni obvezilni material, nosila in drugi pripomočki za nujno prvo pomoč. Novo vozilo bo nadomestilo 14 let staro reševalno vozilo, ki je opravilo 480.000 kilometrov. Idrijski reševalci skrbijo za območje od Zakojce do Kanjega Dola. V ekipi reševalcev je sedaj zaposlenih sedem reševalcev voznikov in ena reševalka ter ena spremljevalka na nenujnih reševalnih prevozih. V ambulanti nujne medicinske pomoči pa so zaposleni še diplomirani zdravstveni delavci. Zdravstveni dom mora zagotavljati čez dan sočasno po dve ekipi nujne medicinske pomoči in v nočnih urah eno. Koliko je stal nakup novega reševalnega vozila, niso razkrili.

Direktorica Zdravstvenega doma Idrija Marija Magajne je v nagovoru zbranim na odprtju še poudarila, da bo po novem zdravstvena zavarovalnica plačevala izvajanje programa Centra za krepitev zdravja, ki bo pomembno razširila nabor programov tega zavoda.