Rdeči karton za zeleno shemo turizma

Idrija, 22. novembra 2019

Damijan Bogataj

Občinski svetniki so sinoči prekinili obravnavo akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Idriji do leta 2021, saj z gradivom za razpravo niso bili zadovoljni.

svet-idrija---22-11-019.jpg
tic-1--22-11-019.jpg

Mrki pogledi idrijskih občinskih svetnikov na včerajšnjem večernem zasedanju občinskega sveta

To je bil hladen tuš za župana Tomaža Venclja, uslužbenko Zavoda za turizem Idrija Mirko Rupnik in nedavno imenovano direktorico Valerijo Verhovnik. Ti so se namreč podpisali pod dokument, ki naj bi ga občinski svetniki sprejeli in s tem odprli pot do številnih razpisov, kjer delijo denar. Uspeh na teh pa je pogojen s sprejetimi dokumenti in umestitvijo med občine z zeleno shemo.

---

Občina Idrija je v letu 2016 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Zataknilo pa se je, kot običajno, pri podrobnostih. Občinski svetniki so gradivo prebrali in v njem ugotovili kopico nelogičnosti, primerov napačnih navedb in matematičnih napak. Podžupan Branko Lapajne je bil nad gradivom za obravnavo te točke povsem zgrožen. Zdravnica Ana Ogrič Lapajne se je spraševala, zakaj so občinski svetniki spet in spet postavljeni v položaj, da morajo soglašati z nekimi dokumenti, saj jih morajo pripravljavci oddati do določenega roka. 

branko-lapajne-22-11-019.jpg

Branko Lapajne

Pri tem pa ugotavljajo, da so materiali pripravljeni površno in niso na ravni, ki jo odločevalci pričakujejo od profesionalnih uslužbencev javnih zavodov. »Do kdaj se bomo še soočali s takimi situacijami, ko se moramo odločati pod časovnim pritiskom?« se je glasno spraševala občinska svetnica Ana Ogrič Lapajne.

Še slabše volje so bili člani odborov, ki so isto gradivo pregledovali in o njem poglobljeno razpravljali že na zasedanjih pred plenarnim zasedanjem občinskega sveta. Že ob površnem branju dokumenta so videli površnosti, neskladnosti ter napake v matematičnih izračunih in zato so od pripravljavcev dokumenta zahtevali, da gradivo pred obravnavo na plenarnem zasedanju občinskega sveta popravijo in odpravijo vse nesmisle. Po ugotovitvah podžupana Branka Lapajneta pa so pripravljavci gradiva na ta dogovor pozabili in svetnikom v odločanje poslali gradivo, ki je bilo po mnenju občinskih svetnikov povsem neprimerno. Po dolgi in mučni razpravi, v kateri so svetniki nizali nesmisel za nesmislom, je župan Tomaž Vencelj modro presodil in prekinil obravnavo točke do prihodnjega zasedanja v decembru. Takrat naj bi pred občinske svetnike postavili novo gradivo, ki bi bilo primerno za obravnavo.

mirka-rupnik-2-22-11-019.jpg

Mirka Rupnik, Zavod za turizem Idrija

Občinski svetniki v Idriji se, kot je moč razumeti iz te zavrnitve gradiva, v bodoče ne nameravajo več ukvarjati z vsebinami, ki ne bodo kakovostno pripravljene. V konkretnem primeru od zavoda za turizem in občinske uprave pričakujejo predloge in gradiva, ki bodo strokovno ustrezna, v katerih ne bo vsebinskih nesmislov in bodo sestavljena po visokih profesionalnih merilih.

ana-ogric---22-11-019.jpg

Ana Ogrič Lapajne

Do kdaj se bomo še soočali s takimi situacijami, ko se moramo odločati pod časovnim pritiskom?

Ana Ogrič Lapajne

občinska svetnica

Quotation-Marks.jpg

---

Hotel Jožef v Idriji je bil vključen v sistem Zelene sheme. Po poteku licence pa se niso odločili za njeno obnovitev, saj so ugotovili, da jim ukvarjanje z birokracijo, pisanjem poročil in najemanje zunanjih strokovnjakov za pisanje poročil in programov vzame preveč časa in denarja. »Tudi brez te nalepke se pri nas obnašamo okoljsko ozaveščeno v skladu z visokimi standardi, ki so v veljavi v naši branži,« je za Idrijske novice povedala Saša Pečelin, vodja Hotela Jožef.

Med predstavijo gradiva so občinski svetniki pogrešali novo direktorico zavoda Valerijo Verhovnik, ki pa je svojo udeležbo opravičila zaradi bolniške odsotnosti. Svetnikom je zato gradivo predstavila uslužbenka zavoda in vodja projekta Mirka Rupnik. Sodeč po vzdušju med sinočnjo razpravo med občinskimi svetniki, bodo ti terjali pripravo primernega dokumenta pred sprejemanjem na decembrskem zasedanju občinskega sveta. Svetnica Ana Ogrič Lapajne in podžupan Branko Lapanje sta jasno povedala, da imata dovolj izsiljevanja z roki, ko mora občinski svet dokument sprejeti, kljub opozarjanju na nedoslednosti.

tic---22-11-019.jpg

---

Dokument, ki so ga dobili občinski svetniki na mizo, je nosil naslov: »Sustainability Action Plan / New action plan Idrija«. Svetniki so se spraševali, zakaj so po novem dokumenti občine v angleškem jeziku.