AKTUALNO

Prvo branje občinskega proračuna uspešno

Objavljeno: četrtek, 30. 11. 2021 ob 8:34 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Direktor cerkljanske občinske uprave Oton Lahajnar je občinskim svetnikom predstavil predlog proračuna občine za prihodnje koledarsko leto. Po razpravi so svetniki dokument v prvem branju sprejeli, čaka pa jih še drugo branje, do katerega bo občinska uprava dokument še izboljšala.

stara eta-21-7-21-2.jpg

Ta »občinski davek na nepremičnine« v tem letu Občina Cerkno uvaja na celotnem območju občine, kar ji bo prineslo tudi bistveno višje prihodke iz tega naslova. Po izračunih finančne službe naj bi se prihodnje leto iz tega naslova nateklo v proračun okoli 430.000 evrov, kar predstavlja kar osem odstotkov celotnega proračuna. S tem denarjem bo lahko občina izvajala investicije in nujne obnove komunalne infrastrukture na celotnem območju občine. Kot je na zasedanju občinskega sveta poudaril direktor uprave Oton Lahajnar, na občini računajo tudi s tem, da se bodo prihodnje leto spet vrnila sredstva, ki jih občina dobi od koncesnine na igre na srečo.

svet-cerkno-30-11-2021.jpg

Kot je povedala občinska urbanistka Mojca Gros, občina sedaj čaka na mnenja nosilcev urejanja prostora, saj mora občina pred selitvijo zdravstvene postaje spremeniti prostorski načrt in na tem območju določiti drugo rabo prostora. »Ko bomo dobili vsa pozitivna mnenja, bomo s projektom lahko nadaljevali,« je še povedala Mojca Gros. V poslopju starega gasilskega doma pa bodo uredili pisarne za turistično-informacijski center, kolesarnico, večnamensko dvorano, na podstrešju pa pisarne.

Drugo branje proračuna občine bodo občinski svetniki predvidoma opravili na naslednji redni seji sveta v mesecu decembru.

Občina Cerkno v letu 2022 načrtuje 6,5 milijona evrov prihodkov, kar bo za približno 3,5 % več kot v letu 2021. Ker pa se zmanjšuje število občanov, ki v proračun plačujejo dohodnino, bo Občina Cerkno prihodnje leto prestopila v skupino občin, ki dobijo iz državnega proračuna finančno izravnavo do višine izračunane primerne porabe. Med pomembnimi novostmi novega proračuna gre vsekakor omeniti prihodke, ki jih bodo občani vplačali na račun občine kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

gasilski-dom-cerkno-30-11-2021.jpg

Med večjimi investicijami občine v prihodnjem letu so na zasedanju sveta omenili prenovo starega gasilskega doma in sprejemni center za Bolnico Franjo, ki ju bo občina gradila dve koledarski leti. Za izvedbo obeh projektov bo občina namenila okoli 220.000 evrov. Nekaj manj sredstev kot letos bodo namenili urejanju cestne infrastrukture. Projekt preureditve nekdanje upravne zgradbe na stari Eti v zdravstveno postajo je zastal.

Občina čaka na mnenja nosilcev urejanja prostora, saj mora pred selitvijo zdravstvene postaje v nekdanjo Eto spremeniti prostorski načrt in na tem območju določiti drugo rabo prostora.