Prvih 20 let razvojne agencije ICRA

Objavljeno: 20. 12. 2019 ob 8:06 / posodobljeno: 20. 12. 2019 ob 10:54

Razvojna agencija ICRA je sinoči v prireditvenem prostoru rudniške topilnice obeležila 20-letnico uspešnega delovanja. Ob tej priložnosti so se srečali številni poslovni partnerji, ki jim sodelovanje z ICRO odpira nove razvojne in poslovne priložnosti. Zbrane je nagovorila direktorica Jožica Lazar. Poudarila je, da agencija na različnih ravneh uspešno sodeluje s številnimi poslovnimi partnerji. Župan Tomaž Vencelj je naštel projekte občine, ki jih uspešno vodi agencija, in povedal, da je tudi projekt Sopotnik v Idrijo pripeljala ICRA. O svojih izkušnjah sodelovanja z ICRO so spregovorili še Žan Menart, Jure Vončina ter Tina Benčina, Sonja Benčina in Tadej Rupnik, slednji trije kot predstavniki zunanjih predavateljev v izobraževalni shemi agencije. Za postrežbo so poskrbeli kuharski mojstri gostilne Kos pod vodstvom Tonija Petrovčiča. Seveda niso manjkali odlični žlikrofi in znamenita idrijska ocvirkovca. Prireditveni prostor je s cvetjem in ostalo dekoracijo floristično obogatil Ivo Uršič, glasbeno pa je dogodek popestrila domača zasedba Moonrise.

Avtor: Damijan Bogataj

icra-2-20-12-019.jpg

foto: Marko Čuk

Še pred prireditvijo je Jožica Lazar, direktorica agencije ICRA, posebej za časopis Idrijske novice spregovorila o delu in načrtih v prihodnje.

Kaj je bilo glavno vodilo Razvojne agencije ICRA v preteklih dvajsetih letih?

Najprej je tu dediščina, iz katere izviramo, in potem seveda želja po napredku. Skupaj z navedenim pa seveda tudi trma in vztrajnost, ki sta pomembni lastnosti ljudi na Idrijskem in Cerkljanskem. Ne gre spregledati znanja in izkušenj, ki si jih je v 20 letih delovanja pridobila ekipa zaposlenih in zunanjih sodelavcev naše razvojne agencije.

Kakšen je domet agencije?

Ekipa zaposlenih je sposobna oblikovati zamisli, poiskati vire in izpeljati projekte, ki so za to okolje zelo pomembni.

Praznovanje jubileja organizirate v nekdanji topilnici. Ste tudi pri tej prenovi sodelovali?

Pri tej prenovi smo bili že od vsega začetka. Sodelavka Mateja Bizjak je sodelovala pri pripravi prijavnice projekta in skupaj s CUD Hg pripravila vso potrebno dokumentacijo, da je na koncu nekdanji rudnik prejel nepovratna sredstva in obnovil opuščeno topilnico. Ob tem pa moram povedati tudi to, da je bil ta projekt med vsemi prejetimi projekti za področje kulturne dediščine ocenjen kot najboljši. To potrjuje, da delamo prav in zato imamo tudi odlične rezultate.

Koliko denarja je pridobil investitor?

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, kot javni zavod, je iz Norveškega finančnega mehanizma prejel dva milijona evrov. Ta sredstva so omogočila, da je bil pred degradacijo ali kar propadom rešen pomemben del UNESCO dediščine Idrije.

Je v Idriji dovolj sodelovanja?

Sodelovanja je kar veliko, pa ga žal včasih spregledamo, saj prej vidimo in občutimo, kar je negativnega. Sama zagovarjam model, po katerem spleteš poslovne vezi s tistimi, ki ti zaupajo in cenijo tvoje delo. Včasih pa je s kakšno idejo bolje počakati in jo uresničiti, ko pride pravi trenutek in pravi ljudje.

Bi katero od delovnih področij posebej izpostavili?

Vsekakor področje podeželja. Na tem področju nam tudi kolegi iz drugih agencij priznavajo, da imamo odlične rezultate. Seveda ti ne pridejo čez noč. So rezultat strokovnega in zavzetega dela v desetletju. Na področju podeželja spodbujamo tako pridelovalce kot potrošnike lokalne hrane. Tako na primer spodbujamo tudi večje vključevanje lokalne hrane v šole in vrtce ter v druge javne zavode in ustanove. Ta hrana je kakovostna in z vključevanjem v jedilnike tudi pridelovalci pridejo do prepotrebnega prihodka.

Koliko ljudi dela na ICRI v tem letu?

Imamo dvanajst redno zaposlenih sodelavk in sodelavcev. Je pa res, da imamo tudi nekaj porodniških dopustov in zaposlitev s skrajšanim delovnim časom.

Kdo so ustanovitelji agencije?

Po letu 2014 sta ustanoviteljici Občina Idrija in Občina Cerkno. Ob nastanku pa so bili ustanovitelji še Klub podjetnikov Idrija, Klub podjetnikov Cerkno, Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija in Gospodarska zbornica Slovenije. Oba kluba in zbornici so izstopili iz lastništva in tako sta ostali občini kot edini lastnici agencije.

Prav razumem, da se financirate samo iz občinskih proračunov?

To pa ne bo držalo. Naša agencija deluje projektno. To pomeni, da se prijavljamo na razpise in tam dobimo sredstva. Je pa res, da številni razpisi pogojujejo tudi soudeležbo lokalne skupnosti in tam potem pride do veljave sodelovanje z občinami. Sistemskega financiranja iz proračuna občin pa ni.

Mnogi obupajo pri razpisih zaradi birokratskih ovir.

Nekateri razpisi so z vidika prijavitelja pogosto tako zahtevni, da kdo res tudi obupa. Še posebej se mi zdi to neprimerno, kadar s strani ministrstev želijo podpirati lokalno okolje – od kmetij, samostojnih podjetnikov, društev – na drugi strani pa postavljajo previsoke birokratske ovire. Ob tem pa na agenciji ugotavljamo, da so mednarodni projekti do prijaviteljev bistveno bolj prijazni. Predvsem so pogoji dorečeni že na začetku in tako imamo z mednarodnimi projekti bistveno manj zapletov in težav.

V jubilejnem letu so na razvojni agenciji ICRA

 zaposlene:

 

Urška Poltrini Bevk

Mateja Bizjak

Dušanka Černalogar

Diana Golob Mrak

Polona Kavčič

Darja Lahajnar

Jožica Lazar

Tina Lisac

Alenka Pišljar

Špela Rudolf

Andreja Trojar Lapanja

Janja Hiti

icra-1-20-12-019-1_edited.jpg

foto: Marko Čuk

S katerimi projekti na območju občine Idrija se trenutno ukvarjate?

Kot razvojna agencija smo regijski koordinator za prostor in smo koordinator za regijsko omrežje kolesarskih povezav. Tako sodelujemo z občinami v regiji, ki so preko dogovora za razvoj regije prijavile projekt posameznih kolesarskih tras. Nosilec operacije (projekta) pa je Direkcija RS za investicije. V Idriji se je v okviru tega projekta financirala izgradnja trase od Idrije do Mokraške vasi, zdaj pa se pripravlja vloga za traso od Mokraške vasi do Spodnje Idrije. Pomemben projekt je vodenje Lokalne akcijske skupine LAS s CILjem, v kateri so se povezale Občina Cerkno, Občina Idrija in Občina Logatec. Izvajamo aktivnosti izobraževanja odraslih, tako tudi računalniška izobraževanja na idrijsko-cerkljanskem podeželju. Med uspešno izpeljane projekte prištevamo Med-o-vita, ki je dal vrsto odličnih rezultatov. Produkte smo pripeljali do maloserijske izdelave, ki jo je sedaj prevzel Zavod za turizem Idrija. Zanimiv je tudi projekt Izzivi slovenske drobnice, preko katerega smo spodbujali uporabo mesa drobnice v kulinariki. V septembru pa smo zaključili dvoletni projekt Dolgi programi socialne aktivacije, v katerega so se vključevali dolgotrajno brezposelni.

Ste bili poleg tudi pri projektu Sopotnik?

Preko naše agencije in projekta Intesi so v Idrijo prvič prišli predstavniki Zavoda Sopotnik, ki so predstavili ta program. Ugotavljamo, da smo močni, ko smo povezani. Če vsaka od inštitucij sama načrtuje in išče rešitve za izzive, marsičesa ne zmore. Ko pa nas poveže skupna ideja, so rezultati hitro vidni.

In kakšni so ti rezultati?

Konkretno. V lanskem letu smo preko naše agencije in projektov pripeljali 1,3 milijona evrov sredstev. 565 svetovanj smo opravili za bodoče in že aktivne podjetnike, vključevali smo 143 strokovnjakov, opravili smo 93 mednarodnih sodelovanj in 62 lokalnih ponudnikov je sodelovalo z agencijo v različnih programih. Agencija ICRA je živa in tesno vpeta v razvoj tega okolja.

Enajst let ste že direktorica agencije, kako gledate na prehojeno pot?

Z zadovoljstvom. Ni bilo vedno lahko, vsakega uspeha pa smo se znali veseliti v okviru kolektiva kot tudi širše s partnerji. Še vedno sem prepričana, da je pomembno spoštovanje do tega, kar je bilo ustvarjeno, in spoštovanje do ljudi, ki so to ustvarili. Pomembna pa je tudi odprtost in to, da poslušamo drug drugega. Tudi v prihodnje želimo ostati odprti za potrebe ljudi ter za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.